Menu
Poradnik inżyniera
Studiuj nanokierunki

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet udostępnia w swoim serwisie materiały dotyczące nanokierunków realizowanych na polskich uczelniech wyższych.

Kierunek Nano -  Projekt Fundacji Nanonet.

Nanotechnologia jest krokiem w przyszłość, zajmuje się wykorzystaniem niezwykle osobliwych materiałów, struktur i procesów, w zupełnie nowy niepowtarzalny sposób. Może znaleźć i znajduje szerokie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie, również w Polsce.

Na stronie Fundacji Nanonet można znaleźć wszystko na temat m.in.:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet jest Organizacją Pożytku Publicznego powołaną do popularyzacji wiedzy o nanotechnologii, inicjowania oraz wspierania działań mających na celu wzmacnianie rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyjania kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.
Polecamy

Studiuj nanokierunki

Nanotechnologia jest krokiem w przyszłość, zajmuje się wykorzystaniem niezwykle osobliwych materiałów, struktur i procesów, w zupełnie nowy niepowtarzalny sposób.


Najdziwniejsze przypadki utraty danych 2011

Piwo, papierosy i kawa to polskie sposoby na utratę najważniejszych plików komputerowych - tak wynika z międzynarodowego rankingu utraty danych firmy Kroll Ontrack. Jak co roku elektroniczni detektywi z 30 światowych laboratoriów firmy, w tym z Polski, przygotowali listę najbardziej nietypowych zdarzeń związanych z utratą danych i udowadniają, że z pomocą najnowszych technologii można odzyskać pliki utracone nawet w najbardziej ekstremalnych przypadkach.


Automatyka i robotyka - poznaj studia na PW

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania, wdrażania i utrzymywania w ruchu nowoczesnych układów sterowania. Tak więc automatyka zajmuje się sterowaniem bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Dyscyplina ta korzysta z osiągnięć informatyki, elektroniki, fizyki i matematyki. Robotyka natomiast zajmuje się projektowaniem, sterowaniem i zastosowaniem robotów. Roboty natomiast zastępują człowieka w wykonaniu wielu ciężkich i niebezpiecznych zadań. Robotyka i automatyka to dziedziny ściśle ze sobą związane.


Najbardziej poszukiwane zawody w Polsce i na świecie

Decyzja dotycząca wyboru zawodu jest trudna zwłaszcza dzisiaj. W warunkach bardzo dynamicznego rynku pracy zawód z wielkimi perspektywami w momencie rozpoczęcia edukacji, może być o wiele mniej atrakcyjny w chwili jej zakończenia.


Architekt z uprawnieniami

Około 10 tysięcy członków liczy Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP). Nie każda osoba uprawniona do wykonywania projektów budynków musi być certyfikowanym architektem, jednak współpraca z profesjonalnym architektem jest dobrym  i cenionym sposobem na realizację przedsięwzięć budowlanych.


CDIO - inżynierowie nowej generacji

CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate) jest to inicjatywa na rzecz kompleksowego kształcenie inżynierów. CDIO zapoczątkował Massachusetts Institute of Technology pod koniec lat 90 XX wieku. Niedługo potem inicjatywa przekształciła się w miedzynarodową i międzyuczelnianą wspólpracę. Obecnie CDIO to konsorcjum, do którego należy ponad 50 instytucji z 25 krajów świata.


Akademiki przyszłości

Francuzi wpadli na pomysł jak zapewnić więcej przestrzeni mieszkalnej studentom. 100 blaszanych kontenerów, ustawionych na kilkupoziomowym stalowym szkielecie, a w każdym 24-metrowe mieszkanie. Oto Cite a Docks – akademik we francuskim Le Havre.


Systemy certyfikacji budynków LEED oraz BREEAM

Istnieje wiele systemów oceny  budynków pod względem standardów budownictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze z nich stosowane na całym świecie to amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM.  Budynki poddawane są  klasyfikacji i certyfikacji w celu określenia m.in. ich wartości ekologicznej, ekonomicznej, społeczno-kulturowej, funkcjonalnej, czy technicznej.


Uprawnienie budowlane - badanie dotyczące programów nauczania na polskich uczelniach technicznych.

Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przystępujące w 2010 r. do egzaminów na uprawnienia budowlane zostały poproszone o wypełnienie ankiety dotyczącej programów nauczania na polskich uczelniach technicznych.


Uprawnienia budowlane - wykaz uprawnień budowlanych

Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności. Kwalifikowanie wykształcenia odbywa się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Książka praktyki zawodowej dla inżynierów budownictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.


Licencja inżyniera w Stanach Zjednoczonych

Jedną z form, obok szeregu kursów zawodowych, jest licencja PE. Posiadanie licencji PE  – Professional Engineer –  otwiera nowe, dodatkowe możliwości samodzielnej pracy zawodowej w wybranym kierunku to jest: mechanicznym, elektrycznym, chemicznym, inżynierii lądowej i innych.


Inżynier pracujący w krajach UE

Polscy inżynierowie są bardzo cenionymi specjalistami na europejskim rynku pracy. Kraje Europy Zachodniej oferują absolwentom polskich uczelni technicznych wysokie zarobki i atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego.


Inżynier poszukujący pracy

Efektywne poszukiwanie pracy jest procesem kilkuetapowym, a do każdego z nich należy podejść w sposób dokładny i sumienny – zapewnić to może sukces i zatrudnienie w wymarzonej firmie.


Oczekiwania rynku pracy względem inżyniera

Rynek pracy dla absolwentów techników i uczelni technicznych jest bardzo mobilny, tego samego więc oczekuje się od osób poszukujących pracy w zawodach technicznych. Zawody zmieniają się często, ciągle pojawiają się także nowe stanowiska pracy.


Organizacje studenckie

Batalia egzaminów maturalnych, szczęśliwa chwila, kiedy odnajdujemy swoje nazwisko na liście osób przyjętych, a na końcu indeks – przepustka do wstąpienia do braci studenckiej. To z pewnością podniosła chwila, kiedy młody człowiek staje się jednym z wybranych, otrzymuje status studenta, w pełni uprawniający do aktywnej działalności w strukturach uczelni wyższej.


Egzamin ustny - pierwsza autoprezentacja

Autoprezentacja to umiejętny sposób na zaprezentowanie siebie. W zależności od rodzaju sytuacji, która obliguje nas do wystąpienia na przysłowiowej scenie i zaprezentowania spektaklu, w którym to my gramy główną rolę, nasza autoprezentacja powinna być nacechowana elementami, dzięki którym zamierzamy osiągnąć największe korzyści.


Uprawnienia zawodowe inżynierów

Uprawnienia zawodowe inżynierów architektów, inżynierów budownictwa, elektryków ...


Zawody robotów sumo

Od dobrych kilku lat niektóre z polskich politechnik organizują Zawody robotów sumo. Początkowo była to impreza polegająca na zawodach robotów imitujących zawodników sumo pomiędzy grupami studentów-konstruktorów. Obecnie organizatorzy rozszerzyli zakres festiwali robotów chcąc przekształcić je w wydarzenie dla całych rodzin ...


Politechnika dziecięca

Politechnika Dziecięca to inicjatywa, która ma dość młode korzenie. Po raz pierwszy najmłodszych żaków gościły w 2002 roku mury Universität Tübingen w Niemczech. Uczelnia ta co roku prowadzi ocenie zajęcia dla około tysiąca dzieci. Na zachodzie Europy działa już około siedemdziesięciu uniwersytetów dziecięcych.


Noc naukowców

Tego samego dnia w całej Europie w murach szkół wyższych zlokalizowanych w ponad 200 miastach organizuje się imprezy popularno-naukowe. Co roku jest to ostatnia z wrześniowych nocy z piątku na sobotę. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2005 roku. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie relacji pomiędzy naukowcami a społecznością, aby tzw. szaremu człowiekowi przybliżyć osiągnięcia naukowe poprzez rozrywkę. Noc naukowców jest dofinansowywana przez Komisję Europejską. Wstęp na Noc Naukowców jest bezpłatny.


Inżynier na obcasach

Inżynier na obcasach to akcja bliźniaczo podobna do Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!, lecz dla odmiany organizowana przez jedną Uczelnię – Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.


Era inżyniera

Program „Era inżyniera”, mający na celu zachęcenie młodzieży do wybierania studiów inżynierskich, został objęty patronatem honorowym przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką, Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.


Dziewczyny na Politechniki!

Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! to kampanie, które mają na celu zachęcenie maturzystek do wybierania studiów technicznych-inżynierskich i ścisłych. Pomysłodawcami przyciągania dziewcząt do zapomnianych przez nie kierunków studiów są Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Konfederacja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, natomiast o kwestie finansowe związane z kampanią troszczą się same uczelnie.


Certyfikat Informatyka - IT EITCA

Kurs Certyfikatu IT EITCA-B odbywa się w trybie e-learningowym i trwa cały rok. Program obejmuje zagadnienia z zakresu Informatyki Stosowanej w obszarze zarządzania zasobami w biznesie, w tym między innymi: wprowadzenie do technologii internetowych i nowoczesnych usług webowych, rynki e-biznesu i marketingu internetowego, praktyczne aplikacje technologii informatycznych i internetowych w przedsiębiorczości, biznesie i administracji, wiedza i ekspertyza w toczącym się obecnie procesie zmian i rozwoju technologii informatycznych (IT) oraz ich wpływu na krytyczne procesy i operacje biznesowe.


Certyfikat Informatyka - ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to kilkustopniowy certyfikat uznawany prze wszystkie kraje Unii Europejskiej i przydatny na rynku pracy dowolnego kraju Starego Kontynentu. Aby podejść do egzaminu ECDL nie ma konieczności posiadania wykształcenia i doświadczenie zawodowego w dziedzinie informatyki. Egzaminy w naszym kraju organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne.


Certyfikat Informatyka - Certyfikat Microsoft

Certyfikaty Microsoft przeznaczone są dla osób, które posiadają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego wykorzystywania produktów Microsoft w przedsiębiorstwach i organizacjach. Egzamin przeprowadzany jest w certyfikowanych przez Microsoft ośrodkach egzaminacyjnych na terenie całego kraju.


Certyfikat Informatyka - EUCIP

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) -  Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka - jest programem certyfikowania z zakresu informatyki, zawierającym wiele różnych, wyspecjalizowanych modułów kompetencyjnych. Przystąpić do takich egzaminów mogą studenci, specjaliści z branży IT oraz innych sektorów, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności z zakresu informatyki.


Program mobilności ATHENS

Program mobilności studentów i pracowników naukowych europejskich uczelni technicznych ATHENS funkcjonuje od 1996 roku. Celem programu jest udział studentów i naukowców z różnych krajów nie tylko w zajęciach na uczelni, ale także w programach rozwojowych i szkoleniowych.


Program mobilności Studentów MOSTECH

MOSTECH to program wymiany studentów pomiędzy uczelniami technicznymi całego kraju. Studenci korzystający z możliwości wyjazdu spędzają jeden semestr studiów w innej uczelni – mogą wybierać spośród takich jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska oraz wiele innych polskich uczelni technicznych.


Możliwości rozwoju - kariera inżyniera

Inżynier to zawód przyszłości. Studia na uczelniach technicznych dają wiele możliwości. Przede wszystkim tytuł inżyniera otwiera przed nami wszystkie drzwi - szczególnie ...


Czy studia techniczne są trudne?

Każdy uczeń myśląc o politechnice ma przed oczami matematykę, fizykę, wzory i zagmatwane zadania - ale to tylko stereotyp. Studia techniczne uchodzą za trudne, co czasem pokazują studenci politechnik, zakuwający po nocach "kreski" (geometria wykreślna), "druty" (teoria obwodów), teorię sygnałów...


Znajomość języków obcych popłaca

Z przeprowadzonego przez "Bank Danych o Inżynierach" badania wynika, że znajomość języka obcego może nawet o ponad połowę zwiększyć wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez inżynierów. Według analizy, kadra techniczna władająca jednym językiem obcym zarabia o ok. 30% więcej. W przypadku inżynierów posługujących się dobrze lub biegle więcej niż jednym językiem obcym różnice w wynagrodzeniu mogą sięgać nawet ponad 50%.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl