Menu
Praktyki i staże
Jak zaliczyć staż w wakacje

Wakacje to nie tylko okres odpoczynku. Warto wykorzystać ten czas na zaliczenie staży, praktyk lub przydatnych kursów zaliczanych do programu studiów. Jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów…

Najczęstszą formą zaliczenia części programu studiów podczas wakacji są praktyki zawodowe. Aby je zaliczyć, należy najpierw zgłosić się do opiekuna praktyk na uczelni. To on poinformuje o tym jakie warunki należy spełnić, aby je rozpocząć, do którego roku studiów należy je ostatecznie zaliczyć oraz jaki zakres będą obejmowały. Decydując o miejscu praktyk mamy do wyboru dwie opcje – może nam je zasugerować opiekun, lub możemy sami znaleźć firmę, w której będziemy chcieli odbyć praktyki. Po wybraniu miejsca praktyk i zgłoszeniu się do firmy student powinien pobrać z uczelni zaświadczenie o tym, że jest ubezpieczony. W firmie studentowi  powinien zostać przydzielony opiekun, który będzie odpowiadał  za powierzanie  zadań praktykantowi i  jego ocenę końcową. Po ukończeniu praktyki student powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie o jej odbyciu oraz sprawozdanie, w którym opisany zostanie dokładny zakres wykonywanych czynności.

W wakacje można  połączyć przyjemne z pożytecznym. Wiele agencji turystycznych poszukuje obecnie wychowawców kolonijnych. Dla studenta to szansa na podniesienie kwalifikacji, wyjazd wakacyjny, a także zarobek. Aby zostać wychowawcą kolonijnym trzeba być pełnoletnim, niekaranym  absolwentem szkoły średniej oraz mieć ukończony kurs wychowawcy kolonijnego. Kurs jest najczęściej odpłatny, a jego ceny wahają się od 150 zł do 300 zł. W niektórych przypadkach można zaliczyć go przez Internet. Agencje zazwyczaj pokrywają koszty pobytu wychowawcy na kolonii. Wyjazdy takie najczęściej trwają 2 tygodnie. Przed wyjazdem należy porozumieć się ze swoim opiekunem praktyk, aby mieć pewność, że  wyjazd pozwoli nam zaliczyć praktyki wliczone do programu studiów. Warto pamiętać, że student musi zobowiązać się w umowie z agencją, że odpowiada prawnie za powierzone pod jego opiekę dzieci.

Niektóre firmy szczególnie w okresie wakacji szukają stażystów. Przed podjęciem stażu student powinien upewnić się, że jest on zgodny z  jego kierunkiem studiów. Należy również pamiętać o tym, że staże najczęściej trwają 3 miesiące i są odpłatne. Staż pozwala zdobyć praktyczne kwalifikacje zawodowe, ale też upewnić się w tym, czy kierunek, który student wybrał, jest zgodny z tym, co chciałby robić w przyszłości. Pracodawcę przyjmującego na staż warto poinformować, że w ten sposób student chce zaliczyć obowiązkowe praktyki na uczelni.

Podczas wakacji warto też podjąć naukę na kursie językowym. Niektóre uczelnie uznają certyfikaty uzyskane po zakończeniu takich kursów i zwalniają ich posiadaczy z egzaminu z języka obcego. Musi on być jednak zdany na wskazanym przez uczelnię poziomie. Kursy językowe są odpłatne. Ceny różnią się w zależności  od oferty dydaktycznej i  danej szkoły.

Praktykę zawodową można zaliczyć również jako wolontariat. Trzeba jednak spełnić wszystkie formalności z tym związane m.in. znaleźć na uczelni opiekuna wolontariatu, który ułoży i wyznaczy jego program oraz wpisze zaliczenie. Wolontariat jest nieodpłatny i zazwyczaj wymaga więcej poświęcenia i zaangażowania w pracę niż staż czy praktyka. Najczęściej wolontariusze procują w  ośrodkach, w których nawet najmniejsza pomoc jest bardzo cenna np. schroniska dla zwierząt czy hospicja.

Warto również pamiętać o tym, że od 1 października zmieniają się zasady przyznawania stypendiów naukowych. Obecnie otrzymują je tylko ci studenci, którzy mogą pochwalić się wysoką średnią ocen. Od roku akademickiego 2011/2012 zostanie ono zastąpione stypendium rektora. Do stypendium rektora  będą także uprawnione osoby, które nie posiadają odpowiednio wysokiej średniej, ale wykazują się aktywnością naukową np. biorą udział w konferencjach naukowych. Stypendia tego typu będzie otrzymywać jedynie 10 % studentów. Obecnie limit nie istnieje. Dlatego warto poświęcić czas wolny i wziąć udział w konferencjach naukowych lub w stażu badawczym. Taką możliwość często dają studentom promotorzy ich prac. Staż naukowy w niektórych przypadkach może być zaliczony jako część seminarium dyplomowego.
Polecamy

Student i absolwent w Asseco Poland

Asseco Poland S.A. jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania.


Praktyka lub staż w Orlenie

Orlen to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.


Staż w Comarch

Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów, bankowości i ubezpieczeń, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej oraz utilities, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


Budimex - praktyki, staże, programy

Budimex to firma, która wdrożyła dla studentów Program Praktyk Letnich oraz Program Stypendialny, stworzyła Akademię Budimeksu - bezpłatny projekt edukacyjny oraz organizuje cykliczny konkurs „Zbuduj swoją przyszłość”.


Praktyki lub staż w ABB

ABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności obniżając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają około 130 tys. osób.  ABB przez cały rok organizuje bezpłatne praktyki i płatne staże zawodowe dla zainteresowanych studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.


Praca dyplomowa na zlecenie firmy

Współpraca nauki z przemysłem determinuje w głównej mierze wzrost innowacyjności i realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Z analiz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika jednak, że uczelnie za mało współpracują z firmami. Dlatego rząd w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym zapisał m.in. możliwość tworzenia programów studiów wspólnie z przedsiębiorcami. Wnioski ministerstwa o niedostatecznej współpracy uczelni wyższych z gospodarką  podzielają też inne analizy np.  raport „ Współpraca firm z sektorem edukacji” zrealizowany przez firmę doradczą KPMG na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


Pilotaż - Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization.


LLP - wymiany studenckie i praktyki zagraniczne

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Został uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II.


Jak zaliczyć staż w wakacje

Wakacje to nie tylko okres odpoczynku. Warto wykorzystać ten czas na zaliczenie staży, praktyk lub przydatnych kursów zaliczanych do programu studiów. Jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów…


Zagraniczna praktyka Microsoft

Program Microsoft Internship zapewnia najzdolniejszym studentom z Polski unikalną możliwość wzięcia udziału w trzymiesięcznych praktykach w samym sercu firmy Microsoft – w Redmond w stanie Waszyngton (USA).  Wybrane osoby mogą uczestniczyć w realizacji prawdziwych projektów, spotykać się z doświadczonymi specjalistami i zdobywać cenne doświadczenie. Microsoft zapewnia przelot, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie.


Program praktyk letnich Skanska

Skanska prowadzi  od  kilku lat Program Praktyk Letnich dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie specjalistów z branży budowlanej.


Stypendium z Wyboru - Daj się wybrać!

Trwa nabór aplikacji w I edycji unikalnego programu stypendialnego  - inicjatywy Fundacji Absolvent.pl. Oferta skierowana do wszystkich studentów, uczących się w Polsce lub osób z polskim obywatelstwem, studiujących za granicą oraz absolwentów do roku od ukończenia studiów.

To pierwszy na polskim rynku program stypendialny, w którym o przyznaniu stypendium decydują internauci w otwartym głosowaniu. Nie istotne są wyniki w nauce, czy sytuacja materialna uczestników. Liczy się kreatywność oraz umiejętność przekonania innych do własnego pomysłu.


Praktyki i staże

Praktykę lub staż, poza tymi wymaganymi w programie studiów, można znaleźć na wiele sposobów. Jednym z nich jest wysłanie listu intencyjnego lub osobista wizyta w przedsiębiorstwie, w którym chciałoby się zdobyć doświadczenie. Często uczelnie organizują także własne targi praktyk i staży, podczas których studenci mogą zapoznać się z ofertą firm z branży, w której podjęli kształcenie.


Zostać w firmie po praktyce

Praktyka studencka może być także początkiem interesującej pracy. Jak sprawić, by po praktyce firma zaproponowała stałą pracę? Na dzisiejszym rynku pracy taka propozycja jest niemal nie do odrzucenia. Jeśli udało nam się dostać na praktykę zgodną z zainteresowaniami, to dlaczego nie mielibyśmy zostać w tej firmie na dłużej, skoro nam to proponują?


Czy pracodawcy płacą praktykantom?

Wakacje są świetną okazją do zdobycia pierwszych szlifów zawodowych. W tym czasie wiele firm w Polsce organizuje dla studentów praktyki płatne lub bezpłatne. Rodzaj praktyki zależy od zadań, jakie praktykant będzie wykonywał oraz stawianych mu wymagań.


Praktyki i staże studenckie

Jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, jesteś zainteresowany odbyciem praktyki najczęściej w międzynarodowej firmie, chcesz zdobyć doświadczenie w pracy z profesjonalnym zespołem - startuj.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl