Menu
Praktyki i staże
Praca dyplomowa na zlecenie firmy

Współpraca nauki z przemysłem determinuje w głównej mierze wzrost innowacyjności i realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Z analiz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika jednak, że uczelnie za mało współpracują z firmami. Dlatego rząd w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym zapisał m.in. możliwość tworzenia programów studiów wspólnie z przedsiębiorcami. Wnioski ministerstwa o niedostatecznej współpracy uczelni wyższych z gospodarką  podzielają też inne analizy np.  raport „ Współpraca firm z sektorem edukacji” zrealizowany przez firmę doradczą KPMG na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy uznano nieadekwatny do potrzeb firm program edukacyjny, niezgodność oczekiwań związanych z formą i zakresem współpracy, skomplikowane procedury nawiązania współpracy, biurokrację, brak regulacji prawnych, brak środków na finansowanie, brak zainteresowania współpracą.

Tymczasem potrzeby firm w zakresie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników są coraz większe, a uczelnie w dobie nadchodzącego niżu demograficznego muszą podnosić swoją konkurencyjność poprzez zagwarantowanie własnym absolwentom pewności  zatrudnienia po skończonych studiach. Dlatego sektor edukacyjny i przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują korzystną dla obu stron współpracę.

Współpraca ta przyjmuje różne formy:

  • Uczelnie w porozumieniu z firmami realizują kierunki studiów podyplomowych np. kooperacja firmy Acus właściciel marki odzieży dam­skiej Caterina i Akademii Leona Koźmińskiego zaowocowała utworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych kształcących w specjalności „Zarządzanie w sektorach mody”.
  • Przedsiębiorstwa obejmują patronaty merytoryczne nad  przedmiotami wykładanymi  w ramach niektórych kierunków studiów. AMG.net objęła m.in. patronat nad przedmiotem „Nowoczesne aplikacje internetowe"  na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Firmy w porozumieniu z jednostkami uczelnianymi  zapewniają studentom dostęp do nowoczesnej wiedzy, sprzętu i oprogramowania.  IBM współpracuje w takim zakresie z Politechniką Gdańską tworząc przy uczelni Centrum Kompetencyjne Technologii .
  • Przedsiębiorstwa organizują praktyki, po których studenci często zostają na stałe w firmie.  Przykładem jest  Vattenfall Heat Poland, który podpisał umowy w tym zakresie z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Politechniką Radomską

Oprócz powyższych dość  nową i jeszcze mało popularną formą partnerstwa firm i uczelni jest pisanie prac dyplomowych, które  są  częścią realnych projektów badawczych zlecanych przez przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje uczelnia.

Wśród współpracujących ze sobą podmiotów w tym zakresie są m.in. firma MakoLab i Uniwersytet Łódzki, który realizuje program pisania prac magisterskich na zlecenie firm "Uniwersytet Łódzki dla pracodawców".

Również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ma 250 umów z przedsiębiorstwami i wiele z nich zawiera klauzulę o możliwości realizacji pracy magisterskiej.

Studenci czasami dostają za to wynagrodzenie. Zdarzają się sytuacje, że firma dodatkowo płaci honorarium bezpośrednio studentowi, a czasami również uczelni. Częściej jednak firma deklaruje finansowanie kosztów pracy, ale nie ma wynagrodzenia dla studenta, a prawa majątkowe do dysponowania wynikami należą do przedsiębiorstwa.

Studenci coraz częściej piszą prace dyplomowe, które mają rozwiązać konkretne problemy przedsiębiorstw. Sami też na tym korzystają

Karol Prokopowicz kończył studia na krakowskiej AGH pracą dyplomową pisaną we współpracy z Centrum Technicznym Delphi (koncernu produkującego m.in. części samochodowe). Zaprojektował i wykonał urządzenie, które pozwoli odczytywać informacje o stanie pojazdu. Pracę obronił w listopadzie 2010 r., a od stycznia 2011 r. jest pracownikiem Delphi .

Uniwersytet Łodzki  oszacował, że przeciętny student poświęca blisko 500 godzin na napisanie pracy magisterskiej. Co roku dyplomu broni ok. 8 tys. studentów, więc na stworzenie wszystkich prac potrzeba 4 mln godzin – to ogromny potencjał. Zaleta pisania prac na zlecenie jest też taka, że to bardzo dobry sposób na zwalczanie plagiatów. Takiej pracy nie da się stworzyć na zasadzie kopiuj, wklej.

Niektóre firmy nie podpisują porozumień z konkretną uczelnią, lecz na swoich stronach internetowych publikują tematy prac dyplomowych, które można zrealizować współpracując z przedsiębiorstwem. Przykładem są Azoty Tarnów, gdzie tematyka proponowanych prac jest bardzo rozległa i obejmuje różne zakresy tematyczne.

 

Źródła:

http://www.rp.pl

Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania: http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/lewiatan_edukacja.pdf

http://www.slaskie-innowacje.pl/komercjalizacja.php

http://www.azoty.tarnow.pl
Polecamy

Student i absolwent w Asseco Poland

Asseco Poland S.A. jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania.


Praktyka lub staż w Orlenie

Orlen to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.


Staż w Comarch

Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów, bankowości i ubezpieczeń, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej oraz utilities, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


Budimex - praktyki, staże, programy

Budimex to firma, która wdrożyła dla studentów Program Praktyk Letnich oraz Program Stypendialny, stworzyła Akademię Budimeksu - bezpłatny projekt edukacyjny oraz organizuje cykliczny konkurs „Zbuduj swoją przyszłość”.


Praktyki lub staż w ABB

ABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności obniżając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają około 130 tys. osób.  ABB przez cały rok organizuje bezpłatne praktyki i płatne staże zawodowe dla zainteresowanych studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.


Praca dyplomowa na zlecenie firmy

Współpraca nauki z przemysłem determinuje w głównej mierze wzrost innowacyjności i realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Z analiz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika jednak, że uczelnie za mało współpracują z firmami. Dlatego rząd w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym zapisał m.in. możliwość tworzenia programów studiów wspólnie z przedsiębiorcami. Wnioski ministerstwa o niedostatecznej współpracy uczelni wyższych z gospodarką  podzielają też inne analizy np.  raport „ Współpraca firm z sektorem edukacji” zrealizowany przez firmę doradczą KPMG na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


Pilotaż - Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization.


LLP - wymiany studenckie i praktyki zagraniczne

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Został uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II.


Jak zaliczyć staż w wakacje

Wakacje to nie tylko okres odpoczynku. Warto wykorzystać ten czas na zaliczenie staży, praktyk lub przydatnych kursów zaliczanych do programu studiów. Jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów…


Zagraniczna praktyka Microsoft

Program Microsoft Internship zapewnia najzdolniejszym studentom z Polski unikalną możliwość wzięcia udziału w trzymiesięcznych praktykach w samym sercu firmy Microsoft – w Redmond w stanie Waszyngton (USA).  Wybrane osoby mogą uczestniczyć w realizacji prawdziwych projektów, spotykać się z doświadczonymi specjalistami i zdobywać cenne doświadczenie. Microsoft zapewnia przelot, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie.


Program praktyk letnich Skanska

Skanska prowadzi  od  kilku lat Program Praktyk Letnich dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie specjalistów z branży budowlanej.


Stypendium z Wyboru - Daj się wybrać!

Trwa nabór aplikacji w I edycji unikalnego programu stypendialnego  - inicjatywy Fundacji Absolvent.pl. Oferta skierowana do wszystkich studentów, uczących się w Polsce lub osób z polskim obywatelstwem, studiujących za granicą oraz absolwentów do roku od ukończenia studiów.

To pierwszy na polskim rynku program stypendialny, w którym o przyznaniu stypendium decydują internauci w otwartym głosowaniu. Nie istotne są wyniki w nauce, czy sytuacja materialna uczestników. Liczy się kreatywność oraz umiejętność przekonania innych do własnego pomysłu.


Praktyki i staże

Praktykę lub staż, poza tymi wymaganymi w programie studiów, można znaleźć na wiele sposobów. Jednym z nich jest wysłanie listu intencyjnego lub osobista wizyta w przedsiębiorstwie, w którym chciałoby się zdobyć doświadczenie. Często uczelnie organizują także własne targi praktyk i staży, podczas których studenci mogą zapoznać się z ofertą firm z branży, w której podjęli kształcenie.


Zostać w firmie po praktyce

Praktyka studencka może być także początkiem interesującej pracy. Jak sprawić, by po praktyce firma zaproponowała stałą pracę? Na dzisiejszym rynku pracy taka propozycja jest niemal nie do odrzucenia. Jeśli udało nam się dostać na praktykę zgodną z zainteresowaniami, to dlaczego nie mielibyśmy zostać w tej firmie na dłużej, skoro nam to proponują?


Czy pracodawcy płacą praktykantom?

Wakacje są świetną okazją do zdobycia pierwszych szlifów zawodowych. W tym czasie wiele firm w Polsce organizuje dla studentów praktyki płatne lub bezpłatne. Rodzaj praktyki zależy od zadań, jakie praktykant będzie wykonywał oraz stawianych mu wymagań.


Praktyki i staże studenckie

Jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, jesteś zainteresowany odbyciem praktyki najczęściej w międzynarodowej firmie, chcesz zdobyć doświadczenie w pracy z profesjonalnym zespołem - startuj.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl