Menu
Rekrutacja na studia
Licencja inżyniera w Stanach Zjednoczonych

Inżynier posiadający licencję PE (Professional Engineer) jest oficjalnie zarejestrowany w rejestrze stanowym, ma swój numer i pieczęć upoważniającą do:

  • prowadzenia i zatwierdzania prac projektowych,
  • otwarcia własnej firmy konsultingowej,
  • występowania w sądzie jako ekspert
  • zostania partnerem w biurze inżynieryjnym lub konsultacyjnym.

Kto może ubiegać się o licencję PE?

Kandydat na Professional Engineer musi spełnić określone wymogi edukacyjne, to znaczy musi posiadać ukończone studia inżynierskie z uczelni posiadającej akredytację np. ABET.

Absolwenci polskich wyższych uczelni muszą dokonać ewaluacji ukończonego programu polskiej, technicznej szkoły wyższej. Ewaluacji dokonuje się odpłatnie w specjalnych instytucjach wyznaczonych przez stanową komisję kwalifikacyjną.

Instytucja prowadząca ewaluację wymaga złożenia indeksu, angielskiego tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów, w finale instytucja pisze do polskiej uczelni o udostępnienie wyciągu z arkusza ocen (transkryptu), prowadzonego przez dziekanaty. Tak więc trzeba przewidzieć znaczny okres czasu na załatwienie tej formalności. Najskuteczniejszym sposobem jest przetłumaczenie dyplomu i indeksu (transkryptu) i poproszenie o pomoc rodziny. Ktoś w Polsce powinien dostarczyć papiery na uczelnię i poprosić dziekana o ich podpisanie. Następnie w kopercie uczelni ktoś z rodziny powinien odesłać papiery na adres komisji kwalifikacyjnej. Powodem tego jest fakt, że polskie dziekanaty mogą nie być w stanie prowadzić korespondencji w języku angielskim. Przeważnie formalne złożenie papierów zajmuje około czterech do sześciu miesięcy.

Gdy udało się pozytywne załatwienie niezbędnych formalności, rozpoczyna się okres przygotowań do egzaminu na licencję.

Egzamin FE

Pierwszy etap – to Egzamin z Podstaw – Fundamentals of Engineering (FE). Do egzaminu FE nie jest wymagany żaden staż pracy. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku i są wyznaczane przez specjalną instytucję przeprowadzającą egzaminy.

Egzamin FE składa się z dwóch czterogodzinnych części.

Sesja poranna obejmuje egzamin składający się ze 120 pytań, z możliwością wyboru jednej z czterech zaproponowanych odpowiedzi (multiple choice). Tematyka egzaminu obejmuje następujące takie dziedziny jak chemia, komputery, ekonomia, dynamika, elektryczność i magnetyzm, mechanika płynów, termodynamika, obwody elektryczne, matematyka, statyka itp.

Sesja popołudniowa obejmuje do wyboru jedną z następujących dziedzin: chemia, budownictwo lądowe, elektryczność, mechanika, inżynieria przemysłowa i środowiskowa (environmental). Egzamin w tej sesji składa się z 60 pytań, również z możliwością wyboru spośród czterech odpowiedzi.

Ogólnie maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 180. Za pozytywnie zdany egzamin uważa się zdobycie 115 punktów razem z obu sesji.

Egzamin na Professional Engineer

Drugi etap do licencji PE i rejestracji na liście inżynierów stanowych wymaga ponownego złożenia podania oraz zdania następnego egzaminu w wymiarze ośmiu godzin. Egzamin PE wymaga spełnienia wymogu pracy w wybranym kierunku technicznym przez co najmniej 6 lat i wykonywania pracy inżyniera. Komisja wnikliwie analizuje opis pracy kandydata. Jeżeli w zakresie obowiązków były czynności nie związane z projektowaniem, to komisja może uznać tylko część odbytego stażu pracy.

Dr. Inż. Janusz Romański

Więcej na - http://www.poradniksukces.com/jmainp/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=64


Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~AMM , PE  2018-10-10 02:54:05
Nie wszystko w powyższym artykule jest poprawne/aktualne. Ilość lat doświadczenia wymaganego do przystąpienia do egzaminu na PE zależna jest od stanu w jakim się mieszka/pracuje. W większości stanów wystarczy 4 lata doświadczenia z czego tylko 2 z nich muszą być związane z projektowaniem. Dodatkowo, od ostatnich paru lat (2014r.) Egzamin FE jest dostępny więcej niż 2 razy w roku. Format tego egzaminu się zmienił i zamiast 8 godzin, trwa 6, wiele sekcji takich jak termodynamika, zostało usuniete i egzamin jest brany na komputerze.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść


Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl