Menu
Rekrutacja na studia
Uprawnienie budowlane - badanie dotyczące programów nauczania na polskich uczelniach technicznych.

Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przystępujące w 2010 r. do egzaminów na uprawnienia budowlane zostały poproszone o wypełnienie ankiety dotyczącej programów nauczania na polskich uczelniach technicznych.

W sumie w badaniu uczestniczyło 3729 osób. W przeprowadzonej ankiecie udział wzięły osoby, które ukończyły odpowiednie studia techniczne oraz odbyły praktykę zawodową (co najmniej 2 lata) i zdecydowały się na zdobycie uprawnień budowlanych, które umożliwiający im w pełni wykonywanie swojego zawodu.

Praca wykonywana przed uzyskaniem uprawnień budowlanych pozwoliła respondentom ocenić, na ile programy zrealizowane na uczelni, której są absolwentami, pomogły im zmierzyć się z problemami zawodowymi.

Główny wniosek z badania:  większość badanych przyznaje, że zdobyte wykształcenie pomogło im w karierze zawodowej (95%).

Nie bez znaczenia pozostaje także dobra ocena ukończonej uczelni, programu nauczania oraz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, które zdaniem większości respondentów przygotowały ich do wykonywanego zawodu i pomagają w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Jednakże badani wskazują na szereg niedoskonałości programu kształcenia – 46% deklaruje, że realizowany program nie zawierał wszystkich treści koniecznych do podjęcia pracy w zawodzie.

Obszary, w których badani zauważają największe braki to:

  • znajomość języków obcych,
  • zagadnienia właściwe dla kadry kierowniczej,
  • wiedza praktyczna,
  • znajomość rynku pracy.

Badani sugerują zwiększenie nacisku na poszerzanie wiedzy praktycznej. Dla większości (72%) praktyczne doświadczenia zawodowe studenta powinno być istotnym elementem studiów technicznych. Zarówno studenci uczelni technicznych, jak i kadra nauczająca z problemem zorganizowania praktyk zawodowych boryka się już od dawna.

Pomimo wskazywanych braków  89% badanych wybrałoby ukończoną uczelnię jeszcze raz, gdyby ponownie rozpoczynało studia. Skłonność do ponownego wyboru uczelni co prawda rośnie wraz z zadowoleniem z poszczególnych aspektów nauczania, ale nie jest to silna zależność.

Szczegółowe informacje na temat ankietowanych oraz analiza wyników na stronie:

http://www.piib.org.pl/index.php/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1607-wyniki-ankiety-wrod-uczestnikow-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane

Pełen raport można pobrać ze strony PIIB jako plik PDF lub PPT

 

Źródło: http://www.piib.org.pl


Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl