Menu
Rekrutacja na studia
Jak zaliczyć staż w wakacje

Wakacje to nie tylko okres odpoczynku. Warto wykorzystać ten czas na zaliczenie staży, praktyk lub przydatnych kursów zaliczanych do programu studiów. Jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów…

Najczęstszą formą zaliczenia części programu studiów podczas wakacji są praktyki zawodowe. Aby je zaliczyć, należy najpierw zgłosić się do opiekuna praktyk na uczelni. To on poinformuje o tym jakie warunki należy spełnić, aby je rozpocząć, do którego roku studiów należy je ostatecznie zaliczyć oraz jaki zakres będą obejmowały. Decydując o miejscu praktyk mamy do wyboru dwie opcje – może nam je zasugerować opiekun, lub możemy sami znaleźć firmę, w której będziemy chcieli odbyć praktyki. Po wybraniu miejsca praktyk i zgłoszeniu się do firmy student powinien pobrać z uczelni zaświadczenie o tym, że jest ubezpieczony. W firmie studentowi  powinien zostać przydzielony opiekun, który będzie odpowiadał  za powierzanie  zadań praktykantowi i  jego ocenę końcową. Po ukończeniu praktyki student powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie o jej odbyciu oraz sprawozdanie, w którym opisany zostanie dokładny zakres wykonywanych czynności.

W wakacje można  połączyć przyjemne z pożytecznym. Wiele agencji turystycznych poszukuje obecnie wychowawców kolonijnych. Dla studenta to szansa na podniesienie kwalifikacji, wyjazd wakacyjny, a także zarobek. Aby zostać wychowawcą kolonijnym trzeba być pełnoletnim, niekaranym  absolwentem szkoły średniej oraz mieć ukończony kurs wychowawcy kolonijnego. Kurs jest najczęściej odpłatny, a jego ceny wahają się od 150 zł do 300 zł. W niektórych przypadkach można zaliczyć go przez Internet. Agencje zazwyczaj pokrywają koszty pobytu wychowawcy na kolonii. Wyjazdy takie najczęściej trwają 2 tygodnie. Przed wyjazdem należy porozumieć się ze swoim opiekunem praktyk, aby mieć pewność, że  wyjazd pozwoli nam zaliczyć praktyki wliczone do programu studiów. Warto pamiętać, że student musi zobowiązać się w umowie z agencją, że odpowiada prawnie za powierzone pod jego opiekę dzieci.

Niektóre firmy szczególnie w okresie wakacji szukają stażystów. Przed podjęciem stażu student powinien upewnić się, że jest on zgodny z  jego kierunkiem studiów. Należy również pamiętać o tym, że staże najczęściej trwają 3 miesiące i są odpłatne. Staż pozwala zdobyć praktyczne kwalifikacje zawodowe, ale też upewnić się w tym, czy kierunek, który student wybrał, jest zgodny z tym, co chciałby robić w przyszłości. Pracodawcę przyjmującego na staż warto poinformować, że w ten sposób student chce zaliczyć obowiązkowe praktyki na uczelni.

Podczas wakacji warto też podjąć naukę na kursie językowym. Niektóre uczelnie uznają certyfikaty uzyskane po zakończeniu takich kursów i zwalniają ich posiadaczy z egzaminu z języka obcego. Musi on być jednak zdany na wskazanym przez uczelnię poziomie. Kursy językowe są odpłatne. Ceny różnią się w zależności  od oferty dydaktycznej i  danej szkoły.

Praktykę zawodową można zaliczyć również jako wolontariat. Trzeba jednak spełnić wszystkie formalności z tym związane m.in. znaleźć na uczelni opiekuna wolontariatu, który ułoży i wyznaczy jego program oraz wpisze zaliczenie. Wolontariat jest nieodpłatny i zazwyczaj wymaga więcej poświęcenia i zaangażowania w pracę niż staż czy praktyka. Najczęściej wolontariusze procują w  ośrodkach, w których nawet najmniejsza pomoc jest bardzo cenna np. schroniska dla zwierząt czy hospicja.

Warto również pamiętać o tym, że od 1 października zmieniają się zasady przyznawania stypendiów naukowych. Obecnie otrzymują je tylko ci studenci, którzy mogą pochwalić się wysoką średnią ocen. Od roku akademickiego 2011/2012 zostanie ono zastąpione stypendium rektora. Do stypendium rektora  będą także uprawnione osoby, które nie posiadają odpowiednio wysokiej średniej, ale wykazują się aktywnością naukową np. biorą udział w konferencjach naukowych. Stypendia tego typu będzie otrzymywać jedynie 10 % studentów. Obecnie limit nie istnieje. Dlatego warto poświęcić czas wolny i wziąć udział w konferencjach naukowych lub w stażu badawczym. Taką możliwość często dają studentom promotorzy ich prac. Staż naukowy w niektórych przypadkach może być zaliczony jako część seminarium dyplomowego.
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl