Menu
Rekrutacja na studia
Praca dyplomowa na zlecenie firmy

Współpraca nauki z przemysłem determinuje w głównej mierze wzrost innowacyjności i realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Z analiz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika jednak, że uczelnie za mało współpracują z firmami. Dlatego rząd w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym zapisał m.in. możliwość tworzenia programów studiów wspólnie z przedsiębiorcami. Wnioski ministerstwa o niedostatecznej współpracy uczelni wyższych z gospodarką  podzielają też inne analizy np.  raport „ Współpraca firm z sektorem edukacji” zrealizowany przez firmę doradczą KPMG na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy uznano nieadekwatny do potrzeb firm program edukacyjny, niezgodność oczekiwań związanych z formą i zakresem współpracy, skomplikowane procedury nawiązania współpracy, biurokrację, brak regulacji prawnych, brak środków na finansowanie, brak zainteresowania współpracą.

Tymczasem potrzeby firm w zakresie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników są coraz większe, a uczelnie w dobie nadchodzącego niżu demograficznego muszą podnosić swoją konkurencyjność poprzez zagwarantowanie własnym absolwentom pewności  zatrudnienia po skończonych studiach. Dlatego sektor edukacyjny i przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują korzystną dla obu stron współpracę.

Współpraca ta przyjmuje różne formy:

  • Uczelnie w porozumieniu z firmami realizują kierunki studiów podyplomowych np. kooperacja firmy Acus właściciel marki odzieży dam­skiej Caterina i Akademii Leona Koźmińskiego zaowocowała utworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych kształcących w specjalności „Zarządzanie w sektorach mody”.
  • Przedsiębiorstwa obejmują patronaty merytoryczne nad  przedmiotami wykładanymi  w ramach niektórych kierunków studiów. AMG.net objęła m.in. patronat nad przedmiotem „Nowoczesne aplikacje internetowe"  na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Firmy w porozumieniu z jednostkami uczelnianymi  zapewniają studentom dostęp do nowoczesnej wiedzy, sprzętu i oprogramowania.  IBM współpracuje w takim zakresie z Politechniką Gdańską tworząc przy uczelni Centrum Kompetencyjne Technologii .
  • Przedsiębiorstwa organizują praktyki, po których studenci często zostają na stałe w firmie.  Przykładem jest  Vattenfall Heat Poland, który podpisał umowy w tym zakresie z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Politechniką Radomską

Oprócz powyższych dość  nową i jeszcze mało popularną formą partnerstwa firm i uczelni jest pisanie prac dyplomowych, które  są  częścią realnych projektów badawczych zlecanych przez przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje uczelnia.

Wśród współpracujących ze sobą podmiotów w tym zakresie są m.in. firma MakoLab i Uniwersytet Łódzki, który realizuje program pisania prac magisterskich na zlecenie firm "Uniwersytet Łódzki dla pracodawców".

Również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ma 250 umów z przedsiębiorstwami i wiele z nich zawiera klauzulę o możliwości realizacji pracy magisterskiej.

Studenci czasami dostają za to wynagrodzenie. Zdarzają się sytuacje, że firma dodatkowo płaci honorarium bezpośrednio studentowi, a czasami również uczelni. Częściej jednak firma deklaruje finansowanie kosztów pracy, ale nie ma wynagrodzenia dla studenta, a prawa majątkowe do dysponowania wynikami należą do przedsiębiorstwa.

Studenci coraz częściej piszą prace dyplomowe, które mają rozwiązać konkretne problemy przedsiębiorstw. Sami też na tym korzystają

Karol Prokopowicz kończył studia na krakowskiej AGH pracą dyplomową pisaną we współpracy z Centrum Technicznym Delphi (koncernu produkującego m.in. części samochodowe). Zaprojektował i wykonał urządzenie, które pozwoli odczytywać informacje o stanie pojazdu. Pracę obronił w listopadzie 2010 r., a od stycznia 2011 r. jest pracownikiem Delphi .

Uniwersytet Łodzki  oszacował, że przeciętny student poświęca blisko 500 godzin na napisanie pracy magisterskiej. Co roku dyplomu broni ok. 8 tys. studentów, więc na stworzenie wszystkich prac potrzeba 4 mln godzin – to ogromny potencjał. Zaleta pisania prac na zlecenie jest też taka, że to bardzo dobry sposób na zwalczanie plagiatów. Takiej pracy nie da się stworzyć na zasadzie kopiuj, wklej.

Niektóre firmy nie podpisują porozumień z konkretną uczelnią, lecz na swoich stronach internetowych publikują tematy prac dyplomowych, które można zrealizować współpracując z przedsiębiorstwem. Przykładem są Azoty Tarnów, gdzie tematyka proponowanych prac jest bardzo rozległa i obejmuje różne zakresy tematyczne.

 

Źródła:

http://www.rp.pl

Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania: http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/lewiatan_edukacja.pdf

http://www.slaskie-innowacje.pl/komercjalizacja.php

http://www.azoty.tarnow.pl
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl