Menu
Rekrutacja na studia
Znajomość języków obcych popłaca

Z przeprowadzonego przez "Bank Danych o Inżynierach" badania wynika, że znajomość języka obcego może nawet o ponad połowę zwiększyć wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez inżynierów. Według analizy, kadra techniczna władająca jednym językiem obcym zarabia o ok. 30% więcej. W przypadku inżynierów posługujących się dobrze lub biegle więcej niż jednym językiem obcym różnice w wynagrodzeniu mogą sięgać nawet ponad 50%.

Znajomość języków obcych a średnie wynagrodzenie brutto:

  • bez lub słabo znający języki obce: 3 171 zł
  • władający dobrze lub biegle jednym językiem obcym: 4 148 zł
  • władający dobrze lub biegle więcej niż jednym językiem obcym: 5 292 zł

Pensje otrzymywane przez inżynierów posługujących się językami obcymi są najwyższe w każdym przedziale wiekowym. Już na początku swojej kariery zawodowej młoda kadra techniczna w wieku 21-25 lat władająca dobrze lub biegle dwoma językami obcymi jest zdecydowanie lepiej opłacana. Różnica w otrzymywanym wynagrodzeniu wynosi średnio 25% i zwiększa się wraz z wiekiem kandydatów. W przedziale wiekowym 36-40 lat sięga blisko 50%.


W czasach nieustającego postępu szybki, bezpośredni dostęp do nowych technologii jest dla inżyniera warunkiem dalszego rozwoju. Dlatego też, w wielu przypadkach brak znajomości języka obcego skazuje na pracę z dala od najnowszych osiągnięć i rozwiązań techniki. Zamyka drogę dalszego awansu zawodowego. W branży technicznej słabe kompetencje językowe nie pozwalają na sprawne porozumiewanie się w środowisku zawodowym i stają się nieprzydatne. Stale rosnąca liczba inwestycji zagranicznych w Polsce i stopień powiązań międzynarodowych w branży technicznej - zarówno produkcyjnej, jak i handlowej powoduje, że znajomość języków obcych wśród inżynierów staje się niezbędna. Kadra techniczna nie może lekceważyć wymagań jakie stawia współczesny rynek i bagatelizować braku swoich kompetencji językowych.
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl