Menu
Rekrutacja na studia
Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat. 

Aż 80 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej znajduje pracę w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu studiów. Spośród 20 proc., które nie mają zatrudnienia, bardzo liczna grupa kontynuuje naukę. 77 proc. absolwentów ma podpisaną umowę o pracę, a 3 proc.t prowadzi własną działalność. Te wskaźniki utrzymują się w badaniach od kilku lat - informuje uczelnia.
"Losy absolwentów Politechniki Krakowskiej badamy od czterech lat. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce mieliśmy świadomość, jak ważne będą to dane, m.in. po to, by kształtować program studiów i dostosowywać go do potrzeb rynku pracy" - podkreśla dr Joanna Żyra z Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej.
"Systemowy charakter badań pozwala nam już wskazać na pewne stałe tendencje w zawodowych losach naszych absolwentów. Utrzymuje się wskaźnik ich 80-procentowego zatrudnienia w sześć miesięcy po ukończeniu studiów, nie maleją zarobki. To oznacza, że nawet kryzys gospodarczy nie zaszkodził karierom zawodowym absolwentów uczelni" - dodaje.
Aż 85 proc. z grupy zatrudnionych ma umowę o pracę na etacie, pracodawcy chętniej niż w dwóch wcześniejszych latach wiążą się z nimi umowami na czas nieokreślony.
75 proc. absolwentów pracujących deklaruje zgodność wykształcenia z wykonywaną pracą. Ponad dwie trzecie (67 proc.) pracujących, uzyskuje dochody powyżej 2 tys. złotych miesięcznie. Co piąty absolwent deklaruje dochody powyżej 3 tys. zł, co czwarty w przedziale 2,5-3 tys. zł, a 40 proc. - 1,5-2,5 tys. zł.
Studenci Politechniki już w trakcie studiów wykazują się dużą aktywnością zawodową. Jak pokazały badania Biura Karier PK, w dniu opuszczania uczelni aż 51 proc. z nich już pracuje. Za najbardziej wykorzystywane i przydatne w wykonywanej pracy absolwenci PK, uważają kompetencje informatyczne, specjalistyczne i interpersonalne, wiedzę ogólną, przedsiębiorczość, wiedzę ekonomiczną.
Resort nauki obowiązek badania losów absolwentów zawrze dopiero w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Na Politechnice Krakowskiej badania rozpoczęto wcześniej. "Od 2007 roku do końca 2009 uczestniczyliśmy w projekcie Hegesco - tłumaczy Joanna Żyra - który bada w jakim stopniu absolwenci europejskich wyższych uczelni spełniają wymagania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Nasza uczelnia była koordynatorem projektu Hegesco w Polsce i jako pierwsza w kraju prowadziła badania losów absolwentów 5 lat po zakończeniu studiów. Dane z tych badań zostały już zawarte w raporcie Hegesco, wkrótce zostaną także upublicznione w Polsce".
Jak wyjaśnia, stosowana powszechnie w Europie metodologia badań nad losami absolwentów wskazuje jako miarodajny w badaniu czas sześciu miesięcy, trzech lat i pięciu lat od skończenia studiów. "Krótko po studiach pracodawcy zawierają z absolwentami umowy na czas określony - na miesiąc lub trzy miesiące, dopiero po sześciu miesiącach wiemy więcej o tym, jak oceniają kompetencje absolwentów. To, czy są z nich zadowoleni wyraża się choćby w tym, że zawierają umowy o pracę na czas nieokreślony" - zauważa Żyra.
PAP - Nauka w Polsce


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść


Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl