Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

biofizyka

opis

Biofizyka - nauka z pogranicza biologii i fizyki obejmująca ogół procesów lub zjawisk fizycznych związanych z funkcjonowaniem organizmów żywych np. zjawisk zmiany energii świetlnej w inne formy energii, zjawisk elektrycznych, mechaniki ruchów, transportu przez błony biologiczne itp. (źródło: Wikipedia).

Studia na kierunku biofizyka mają charakter interdyscyplinarny. Umożliwiają zarówno solidne opanowanie podstaw biologii molekularnej, jak i poznanie metod stosowanych przez współczesną fizykę eksperymentalną i teoretyczną, do badania struktury biocząsteczek oraz procesów zachodzących na poziomie molekularnym.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Najważniejszą cechą osobowości niezbędną w zawodzie biofizyka jest ciekawość. Inne, prawietak samo ważne, to: dokładność, cierpliwość i wytrwałość oraz samodzielność połączona z umiejętnością współdziałania.
 • Dokładność, podobnie jak ciekawość, wymagane są we wszelkich naukach przyrodniczych , w biofizyce jednak chodzi nie tylko o dokładność pomiarów i obserwacji, ale przede wszystkim o zamiłowanie i potrzebę ścisłości w metodzie badawczej oraz w aparacie pojęciowym.
 • Spośród sprawności i zdolności ważnych w zawodzie biofizyka najważniejsze wydają się wyobraźnia i myślenie twórcze oraz rozumowanie logiczne. Bardzo przydatne są też zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć oraz uzdolnienia techniczne i rachunkowe.
 • Jest w tym zawodzie niemal codzienną koniecznością śledzenie publikacji z dziedzin, których nie studiowało się na uczelni. Zainteresowania techniczne są istotne dla biofizyków zajmujących się pomiarami fizycznymi i chemicznymi.
 • Biofizyk przygotowując preparaty do pomiarów bywa że jest  narażony na kontakt z mikroorganizmami i chemikaliami potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia, szczególnie w laboratoriach zajmujących się genetyką molekularną oraz z izotopami radioaktywnymi. W laboratoriach pomiarowych bywa narażony na promieniowanie rentgenowskie, neutronowe i gamma oraz na silne pola elektromagnetyczne.
organizacja

Biofizykę można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

W programie studiów położono duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, takich jak biegłość w posługiwaniu się komputerem i językami programowania czy obsługa podstawowych pakietów programowych wykorzystywanych przez biofizykę molekularną.

Wybrane przedmioty realizowane na tym kierunku studiów:

 • biochemia,
 • podstawy fizyki,
 • elektromagnetyzm i optyka,
 • ewolucjonizm,
 • fizjologia zwierząt,
 • ekologia,
 • fotobiofizyka,
 • anatomia,
 • mechanika,
 • analiza matematyczna.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Specjalności realizowane kierunku biofizyka:

 • biofizyka molekularna -  absolwenci tej specjalnosci  posiadają umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych (rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania biomolekuł o potencjalnych zastosowaniach biotechno­lo­gicz­nych i medycznych) oraz w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych.
 • optyka okularowa - program studiów obejmuje przedmioty ogólne, medyczne oraz zawodowe. Celem specjalności jest wykształcenie optyków okularowych i optometrystów na poziomie akademickim.
 • fizyka medyczna- specjalność  ma na celu wykształcenie absolwenta biegłego w nowoczesnych technikach pomiarowych. Pozwalają też nawiązać merytoryczną współpracę z lekarzem. Rynek pracy dla fizyków medycznych obejmuje takie obszary jak techniczne wsparcie diagnostyki medycznej, medycyna nuklearna, kliniki specjalistyczne oraz produkcja i dystrybucja wysoko-specjalistycznego sprzętu medycznego.
 • biochemia,
 • biotechnologia roślin,
 • optometria,
 • bioelektronika,
 • biofizyka nano-bio-medyczna.
profil absolwenta

Aby poznać możliwą ścieżkę kariery absolwenta trzeba wiedzieć na czym polega praca biofizyka.

Jego głównym zadaniem jest prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych. Obiektem badań biofizyka są cząsteczki: od kilkuatomowych do, liczących wiele milionów atomów, biopolimerów jak DNA i białka. Są nimi też mikroorganizmy, czyli wirusy, bakterie i niższe grzyby oraz tkanki i ich systemy, szczególnie te, które są związane z tworzeniem , przekazywaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem sygnałów w organizmie (receptory i układ nerwowy).

Do głównych funkcji społecznych zawodu biofizyka należy tworzenie nowych i rozwijanie istniejących metod badania struktury i dynamiki układów biologicznych i wynikające z tych funkcji badania stosowane w dziedzinach, takich jak biotechnologia i biocybernetyka, ukierunkowane na podnoszenie jakości życia człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o nowe metody diagnostyki, terapii profilaktyki i protetyki biologicznej w medycynie (np. tomografia), techniki doskonalenia genetycznego roślin i zwierząt dla potrzeb żywnościowych oraz ochronę życia przed ekstremalnymi warunkami zewnętrznymi promieniowania, temperatury lub ciśnienia.

Aktywność naukowa biofizyka może mieć charakter teoretyczny lub doświadczalny. Teoretycy, zwani też bioinformatykami, tworzą nowe modele procesów i struktur biologicznych, oraz teorie uogólniające poprzednie modele i uwzględniające nowe dane.

Reasumując - gdzie absolwent biofizyki może szukać pracy?

 • w wyspecjalizowanych placówkach badawczych i wdrożeniowych,
 • w firmach produkujących sprzęt i aparaturę "nowych technologii",
 • laboratoriach przemysłowych,
 • w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.
możliwości rozwoju

Formalny awans w zawodzie biofizyka związany jest z uzyskiwaniem kolejnych stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Uprawnione do ich nadawania są Rady Wydziałów uczelni oraz Rady Naukowe paru instytutów PAN.

Osiąganie tych stopni związane jest z przygotowaniem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i jej publiczną obroną. Materiał do tych prac uzyskuje się uczestnicząc w pracach badawczych na stanowiskach asystenta lub adiunkta lub też będąc uczestnikiem studiów doktorskich.

ciekawostki

Zawody najbardziej zbliżone do biofizyka to:

 • biolog molekularny
 • bioinformatyk
 • biocybernetyk
 • biofizykochemik
 • biotechnolog
 • biochemik

Dla osób zainteresowanych biofizyką polecamy stronę:


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  3
~Sfrustrowana  2015-04-21 20:05:19
Nie polecam studiów na UŚ w Katowicach na kierunku biofizyka. Gdybym chciała opisać całe moje sfrustrowanie, zniesmaczenie i żal nie starczyłoby mi miejsca. Jednym słowem nie wiem od czego zacząć... UŚ spadł totalnie na psy (ale to ma korzenie głębiej, całe szkolnictwo jest jedną wielką tragedią, począwszy od podstawówki, idąc przez gimnazjum). Wracając do tego konkretnego tematu - biofizyki na UŚ, studia wyglądają tak, że robimy wszystkoi nic (rozszerzona klasa biologiczno-chemiczna) mimo wszystko łatwo nie, aczkolwiek żeby wylecieć trzeba się postarać. Do trzeciego roku było w miarę w porządku, zajęcia były prowadzone porządnie. Dwa ostatnie lata są już kompletnym cyrkiem. Przeniesiono nas do nowego ośrodka w Chorzowie nic nam nie mówiąc o tym na pierwszym roku, nie mamy bufetu, labolatoriów dobrze wyposażonych brak, wentylacja źle poprowadzona (bakterie krążą wszędzie), budynek się już sypie, dobrych połączeń z Katowic również brak a obiecywano nam gruszki na wierzbie (nie będę wymieniać z nazwiska, zainteresowani tematem wiedzą) . Nie wiem kto zatwierdził projekt. Do ułożonego planu nie chce się nikt przyznać, chyba układała go sprzątaczka. Powtarzamy zajęcia z 2,3,4 roku co prowadzi nas do ogromnego sfrustrowania. Na 5 roku nie mamy czasu na psianie mgr, ponieważ jeżdzimy codziennie na zajęcia, na których nic się nie dzieje, bo są one powtórkami z wcześniejszych labolatoriów bądź przedmiotami kompletnie niepotrzebnymi. Jeden wielki cyrk! Perspektyw na pracę raczej brak. Nie chcę pisać więcej... nie polecam tego kierunku na Uniwersytecie Śląskim. Na szczęście mogę doszukać się też plusów w całej tej beznadziejnej sytuacji, oczywiście nie brakuje tu porządnych i znających się na rzeczy wykładowców, którzy podchodzą do studenta w odpowiedni sposób, jednakże jest ich niewielu z kadry przeznaczonej na biofizykę, koeljną dobrą rzeczą są ludzie na roku, reszta to porażka :)
 
 
~clu  2014-03-31 23:08:18
A i na UW - moja specjalność Biofizyka molekularna- laby tylko przez połowę tego semestru. Plus nam połączyli fizykę z matematyką jako jeden przedmiot i nie idzie tego ogarnąć bo lecą z materiałem po łebkach a wymagają 10x więcej.
 
 
~clu  2014-03-31 23:05:24
Jestem na drugim semestrze tego kierunku. Nie polecam. Zapierdzielasz jak na studiach inżynierskich a po trzech latach masz tylko licencjat. W Polsce prawie zerowe szanse na prace. Za mało mamy ośrodków naukowych.
 
 
~katze  2013-05-30 12:13:28
Jakie przedmioty trzeba zdawać na tym kierunku ? Biologię i fizykę..? Bo idę na psychologiczno-społeczną do liceum i tam jest biologia, ale chyba nijak ma się do tego kierunku ;c
 
 
~  2013-03-15 21:45:48
Studiuję, nie wydaje mi się żeby to był trudny kierunek. Nie wiem czy z pracą jest tak kolorowa, wydaje mi się że nie bardzo, chociaż specjalizacja dużo tu robi.
 
 
~biofiz na UAM  2012-10-06 20:22:53
Studiuję biofizykę na UAM (specjalność "fizyka medyczna", drugi rok). Zawsze interesowały mnie te przedmioty (biola, fiza), jednakże chciałam iść na medycynę. Zostałam tutaj. Z jednej strony interesuje mnie praca przy sprzęcie medycznym, planowaniu radioterapii, z drugiej jednak trochę żałuję, że wybrałam ten kierunek, albo tą uczelnię. Poziom nauki mamy w zasadzie żenujący. Fizyka i biologia ledwie wykracza poza rozszerzenie w liceum, kolokwia można poprawiać do skutku. Na matmie trzeci semestr mamy robić pochodne, co co bardziej ambitne osoby doprowadza do szczerej frustracji. Na egzaminach (prawie u wszystkich) można ściągać ile wlezie. Słyszałam kiedyś powiedzenie, że tutaj (na wydziale fizyki UAM) trzeba przynieść swój akt zgonu, żeby Cie wyrzucili i to chyba prawda. Ale pal licho ten kulawy poziom. Inną rzeczą bolesną jest BRAK laborek i praktycznych zajęć. W pierszym semestrze raz na 2 tyg laborki z chemii, w drugim pracownia elektroniki, gdzie jak dobrze trafisz to prowadzący za Ciebie zrobi ćwiczenie, bo się nie daj Boże jeszcze trochę spocisz. Od starszych roczników słyszałam, że zajęcia praktyczne w szpitalu wyglądają tak, że jedna osoba z grupy robi, a reszta patrzy, bo nie ma czasu. Co do wykładów ciekawa była biologia człowieka, ale bardziej przypominała socjologię. Ogólnie bardzo się zawiodłam. Niski poziom powoduje tylko, że kończąc ten kierunek po tej uczelni możesz łatwo przegrać z kimś z inż przed nazwiskiem (czego UAM Ci nie da, ba, po licecjacie nie masz praktycznie ŻADNYCH uprawnień). Naprawdę nie sztuką jest skończyć ten kierunek. Oczywiście prawdą jest, że wszystko zależy od Ciebie, Twojej pracy i zaangażowania. DAM WAM JEDNAK DOBRĄ RADĘ: przeglądajcie plany zajęć poszczegolnych kierunków i uczelni. Kontaktujcie się ze studentami i absolwentami, szukajcie ofert pracy przed wyborem studiów. Wiadomo, że czasy i rynki się zmieniają, ale podowiadywać się nie zaszkodzi.
 
 
~JUstyn5  2012-09-26 13:21:18
No i prosze moze sie na czym znac ale pewnie i tak przydaje sie to do czegos innego.
 
 
~czeremcha  2012-09-19 07:52:17
Witajcie, studiuję biofizykę w UŚ. Jestem pierwszym rocznikiem tego kierunku i powiem Wam, że jestem bardzo zadodolony. Program studiów przygotowano bardzo starannie. Mnóstwo czasu spędzamy w labie. Teoria oczywiście jest, ale ograniczona do niezbędnego minimum, żeby nie zadręczać studentów. Faktem jest, że bez matematyki i fizyki na wysokim poziomie nie da się studiować. Aczkolwiek u nas są prowadzone zajęcia wyrównawcze z matmy i fizy oraz dodatkowe zajęcia dla osób opornych:) Profilowo jesteśmy nastawieni na biofizykę molekularną. Ale jeśli ktoś chce zajmować się czymś innym, nie ma problemu. Prace licencjackie są praktyczne, tzn. wykonujemy własne eksperymenty. Nie będę mydlił oczu, że studia są łatwe, bo nie są, ale biofizyka jest przyszłościowa. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy ktoś chce (i ma odwagę) podróżować po Polsce za pracą. W każdym razie polecam bardzo!!!
 
 
~kos  2012-09-06 12:40:19
do byłej biofizyczki, gdzie studiowałaś?
 
 
~była biofizyczka  2012-09-06 09:28:58
Studiuję biofizykę i się pukam w czoło jak mogłam wybrać takie studia (od tego roku przenoszę się na politechnikę). Przedmioty żadne konkretne, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pełno suchej teorii a laboratoriów czy pracowni fizycznych jak na lekarstwo. Życie studenckie spędzisz nad książkami, co Ci i tak nic nie da, bo pracy po tym nie ma. Najgorzej mają ludzie po biol-chemie. Ani matma ani fiza, jak masz zaległości w liceum, to wiedz (jeśli nie uczysz sie matmy dzień w dzień), że będziesz poprawiał każde jedno kolokwium, każdy jeden egzamin.
 
 
~iwmontan  2012-08-30 17:09:13
Studiuje biofizyke na Uj i popieram wpis ponizej,odradzam,jesli chcecie tracic lata swojego zycia na nudnych studiach,z dokladnie jak napisane ponizej profesorkami opowiadajacymi anegdoty na wykladach,nudno prowadzonymi zajeciami.Wiedza zas szybko ucieka,bo jest przyswajana na sucho,ogolnie lipa,ale mimo wszystko zycze powodzenia
 
 
~lyly  2012-08-26 11:03:41
Chciałabym ostrzec przyszłych studentów przed biofizyką na wydziale fizyki uj. To jest coś strasznego... przyjmują każdego, na pierwszym roku pełno jest osób, które próbowały dostać się na medycynę, ale z braku szczęścia poszły na biofizykę, bo jest tam specjalność fizyka medyczna. I to właśnie jedno słowo "medyczna" sprawia, że dana osoba pojawia się na tym kierunku. Biofizyka nie ma nic wspólnego z medycyną, biotechnologią, laboratoriami... Biofizyka na uj to sama sucha teoria, niemili profesorowie, który rzucają kłody pod nogi. Przez trzy lata, które studiowałam, nie spotkałam się z ciekawym kursem, nie nauczyłam się niczego... oczywiście mówi się, że na studiach "trzeba się uczyć samemu" i to stwierdzenie jest w wielu przypadkach wykorzystywane - profesorek przychodzi na wykład, opowiada jakieś pierdoły, a na egzaminie jest zupełnie coś innego z kosmosu. A jak nie chodzisz na wykłady, bo szkoda Ci czasu na bzdety, to wścieka się i robi taki egzamin, że prawie nikt go nie zdaje... Domyślam się, że na innych uczelniach i kierunkach może być podobnie. Ale biofizyka na uj naprawdę jest do kitu, nie warto się męczyć i tracić nerwów.
 
 
~Greta  2012-08-01 19:24:25
Greta myśli że dupa zbita z tym kierunkiem...
 
 
~mala mi  2012-02-20 20:47:16
witam wszsytkich. skonczylem bifozyke. czytam wasze posty z zapytaniem jak bardzo tzreba byc dobrym z matmy czy fizyki. otoz trzeba byc bardzo dobrym. na wydziale fizyki jest sama fizyka matematyka i chemia, potem coraz gorzej, pracownie i fizyka kwantowa, chemia kwantowa(do tej pory nie wiem co to jest), nie da rady nauczyc sie w 2 miesiace, przez dwa miesiace to sie tlucze np elektromagnetyzm - i to po lebkach. matematyczne metody fizyki -calkije sie w pamieci. bez umyslu scislego dajcie sobie spokoj....
 
 
~Makav  2012-01-21 12:21:20
@przyszły student Na biofizyke o specjlaności optyka okularowa w Poznaniu chodzi mój kolega. Tak jak pisze na górze, po tych studiach będziesz optometrystą/optykiem okularowym. Chociaz szczerze? Kolega mowil ze sprzęt w laboratoriach maja chyba z przed 20stu lat, i wiecej nauczyl sie przez 2 tyg pracujac jako asystent w zakladzie optycznym niz przez 2 lata tam.
 
 
~hurE  2011-11-08 20:55:58
możesz bezpiecznie założyć okulary wiedząc, jaki będzie kąt nachylenia między prostą odchodzącą z punktu X, prostopadłego do ziemi, bez lipy.
 
 
~przyszły student  2011-09-10 09:27:19
Pisze w maju mature i zastanawiam już się powoli na studiami i znalazłem kierunak biofizyka specjalizacja optyka okularowa. Więc mam pytanie co po ukończeniu tego kierunku moge robić i czy jest on ciekawy
 
 
~yoł  2011-08-19 19:07:33
Jakiś mutant ten kierunek studiów , no studia może i są ciekawe jeśli kogoś to pasjonuje ale w RP po takim kierunku pracy napewno się nie znajdzie
 
 
~kropka  2011-05-07 20:42:11
fizyka medyczna na wydziale fizyki uj jest najlepsza, polecam ;)
 
 
~+++  2011-03-17 22:27:20
~op, nie wiem, czy to żart (jeżeli tak, to wybacz mi brak zrozumienia), ale to jest po prostu żałosne, "promieniowanie uszkodzi komórki somatyczne i będzie się bezpłodnym"... :/
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  3
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl