Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria i gospodarka wodna

opis

Inżynieria i gospodarka wodna

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji: inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemów wodno-melioracyjnych, regulacji cieków oraz systemów racjonalnego gospodarowania wodą. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, w rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wodno-melioracyjnych, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, w zakładach komunalnych, rolnictwie, leśnictwie, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i gospodarką wodną.

Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ► 

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl