Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

biotechnologia przemysłowa*.

opis

Specjalność na kierunku biotechnologia.

Do głównych zadań biotechnologii przemysłowej jako nowoczesnej dziedziny nauki należą rozwój produkcji biopolimerów i materiałów biodegradowalnych, intensywne badania nad biokatalizatorami oraz intensywne prace nad generacją biopaliw.

Biotechnologia przemysłowa skupia się właśnie na energooszczędnych i wolnych od produkcji toksyn bioprocesach, które mogłyby zastąpić konwencjonalne procesy chemiczne.

organizacja

Kierunek można studiować na dwustopniowych studiach inżynierskich (7 semsetrów) i uzupełniających magisterskich.

Przedmioty nauczane to między innymi:

  • chemia analityczna i analiza,
  • ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej,
  • grafika inżynierska,
  • ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy.
specjalności

Biotechnologia przemysłowa nie jest podzielona na specjalności, występuje natomiast jako specjalność na kierunku biotechnologia.

profil absolwenta

W toku kształcenia absolwent posiada znajomość:

  • prowadzenia procesów biotechnologicznych, w tym procesów ciągłych realizowanych w małej skali, przebiegających w obecności enzymów, mikroorganizmów, kultur komórkowych,
  • efektywnych technologii wytwarzania enzymów, hodowli kultur tkankowych na nośnikach, w zawiesinie w urządzeniach o małej objętości,
  • technik analitycznych stosowanych do oceny przebiegu procesów biotechnologicznych, co pozwala na kontrolę warunków prowadzenia bioprocesów i kontrolę jakości produktów, 
  • absolwent jest praktycznie przygotowany do planowania i realizacji syntez z wykorzystaniem biokatalizatorów, wydzielania produktów biosyntezy z wykorzystaniem operacji jednostkowych takich jak separacja membranowa, chromatografia, ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych. Praktyczną realizację tych prac umożliwia znajomość podstaw inżynierii bioprocesowej na poziomie molekularnym, zasad budowy bioreaktorów wielofunkcyjnych, przepływowych, pozwalających na prowadzenie procesów z udziałem unieruchomionych czynników biologicznych z użyciem niewielkich ilości mediów.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych specjalizujących się w technicznym wykorzystaniu procesów biologicznych, w trakcie studiów jest także przygotowywany do założenia i prowadzenia małej firmy.

ciekawostki

Prezentacja przedstawiająca główne obszary biotechnologii przemysłowej:


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~donka  2011-10-09 23:27:57
tragedia nie ma pracy po tym w kuj-pom ;(((
 
 
~bambus  2010-12-25 18:20:45
ja już jestem :D
 
 
~ona19  2010-08-28 16:53:52
wybiera sie ktos na pk?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl