Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

kształtowanie i ochrona krajobrazu*.

opis

Specjalność na kierunku architektura krajobrazu.

Studia na tej  specjalności skupiają się na całokształcie elementów przestrzennych uformowanych na powierzchni ziemi zarówno przez przyrodę jak i w wyniku działalności człowieka. Studenci uczą się jak chronić krajobraz poprzez działania zgodnie z zasadami ekologii  oraz minimalizacji działań gospodarczych i naruszeń równowagi przyrodniczej.

 

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności kształtowanie i ochrona krajobrazu:

  • historia i teoria kształtowania przestrzeni,
  • planowanie przestrzenne,
  • kształtowanie krajobrazu miast,
  • kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich,
  • ochrona krajobrazu,
  • inżynieria krajobrazu,
  • kartografia i systemy informacji przestrzennej
    .
profil absolwenta

Absolwent specjalności posiada umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań  projektowych w zakresie kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl