Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

ekologia transportu*.

opis

Specjalność na kierunku transport.

Studia na specjalności ekologia transportu mają na celu zaszczepienie proekologicznego sposobu myślenia i działania w zakresie projektowania, wytwarzania, gospodarowania oraz eksploatacji materiałów i energii w transporcie lądowym. Ekologia transportu pozwala również na zapoznanie się z formami działań zmniejszających negatywny wpływ działalności transportowej na środowisko naturalne.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności ekologia transportu:

 • mechanika stosowana,
 • modelowanie układów fizycznych,
 • matematyka stosowana i metody matematyczne,
 • zarządzanie finansami w transporcie,
 • sterowanie i zarządzanie w systemach transportu,
 • zagadnienia fizyki współczesnej,
 • modelowanie procesów i systemów transportowych,
 • transport pneumatyczny i hydrauliczny,
 • pomiary emisji spalin,
 • materiały eksploatacyjne,
 • hybrydowe napędy środków transportu,
 • ekonomika transportu,
 • ochrona środowiska w transporcie,
 • pomiary wielkości mechanicznych,
 • bezpieczeństwo w transporcie.
profil absolwenta

Absolwent specjalności ekologia transportu może znaleźć zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy wszelkich typów, w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami oraz ich serwisem. Może również podjąć pracę w firmach przewozowych i spedycyjnych, centrach logistycznych, działach transportu przedsiębiorstw oraz w wydziałach komunikacji urzędów miejskich.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~v5YZ5LLfuSh  2017-06-14 07:02:59
Dearest Cecilia,Well, that creates a nice photo blossoms with snow but what about the damage to the trees? Will they be able to bear fruits for this year? I hope it works out well!Lots of love and wishing you a great weraend!Mkeiette
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl