Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

technologia i organizacja budownictwa*.

opis

Specjalność na kierunku budownictwo.

Student specjalności technologia i organizacja budownictwa posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, zarządzania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej. Ponadto na tej specjalności będzie można zaznajomić się z technikami negocjacji oraz  prawem budowlanym. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności technologia i organizacja budownictwa:

 • fundamenty specjalne,
 • technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych,
 • technologia robót remontowych,
 • teoria decyzji,
 • teoria zarządzania,
 • organizacja i kierowanie budową,
 • zarządzanie firmą budowlaną,
 • systemy informacyjne zarządzania ,
 • komputerowe wspomaganie zarządzania ,
 • ekonomika budownictwa,
 • przetargi, negocjacje, umowy w budownictwie,
 • marketing w firmie budowlanej,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 • ochrona środowiska w budownictwie.
profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych i przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego. Ponadto ich wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej firmy budowlanej oraz pracę w placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, na wyższych uczelniach, w organach nadzoru budowlanego i w służbach administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent po studiach na specjalności technologia i organizacja budownictwa uzyskuję podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl