Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria lądowa*.

opis

Specjalność na kierunku budownictwo.

Inżynieria lądowa to dyscyplina, która łączy w sobie umiejętności projektowania, wznoszenia i utrzymania wszelkich obiektów budowlanych w ich środowisku naturalnym, a w szczególności takich jak mosty, drogi, kanały, oraz przede wszystkim budynki. Jest dzedziną z wiekowymi tradycjami. Inżynieria lądowa znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia, zarówno w sektorze publicznym jak i  prywatnym.

Jest to dyscyplina nowoczesna, której ogromny rozwój w ostatnim okresie pozwolił na realizowanie „inteligentnych” budynków, budynków bardzo wysokich, wielokilometrowych mostów  i tworzenia lądowej infrastruktury transportowej, będącej obecnie jedną z priorytetowych dziedzin gospodarki.

 

organizacja

Wybrane zagadnienia realizowane na specjalności inżynieria lądowa:

  • prawo budowlane,
  • organizacja, zarządzanie i efektywność budowy,
  • systemy informatyczne w budownictwie.
profil absolwenta

Absolwent specjalności inżynieria lądowa jest przygotowany do realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, projektowania elementów budowlanych, kierowania firmą budowlaną.

Absolwent potrafi rozwiązywać złożone problemy projektowe, organizacyjne i technologiczne.  Może podjąć pracę w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl