Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

drogi i autostrady*.

opis

Specjalność na kierunku budownictwo.

W ramach specjalności drogi i autostrady studenci zdobywają wiedzę niezbędną do kierowania budową i utrzymaniem dróg samochodowych, autostrad, ulic miejskich, a także w zakresie planowania i inżynierii ruchu drogowego i z zakresu nowoczesnych technologii w budowie i utrzymaniu dróg z uwzględnieniem nawierzchni drogowych i lotniskowych. Kończąc specjalność są  przygotowani do kierowania budową małych obiektów inżynierskich (przepusty, mosty, tunele).

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności drogi i autostrady:

 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika budowli,
 • teoria sprężystości i plastyczności,
 • metody komputerowe w inżynierii lądowej,
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
 • inżynieria ruchu,
 • podstawy planowania przestrzennego,
 • ochrona środowiska w budownictwie drogowym,
 • planowanie układów komunikacyjnych,
 • ekonomika budownictwa drogowego,
 • geotechnika w budownictwie drogowym. 
profil absolwenta

Absolwent końcący specjalność drogi i autostrady zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji autostrad, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Może projektować i budować mosty, tunele oraz wiadukty.

Absolwent zna metody planowania rozwoju sieci drogowej, metody inżynierii ruchu.

ciekawostki

Czasopisma wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej:


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~PIESGODRAPAŁ  2012-11-25 15:07:20
"Steak" WRĘCZ PRZECIWNIE. W POLSCE POWSTAJE OSTATNIO DUŻO DRÓG I AUTOSTRAD. WIĘC ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIOWY. [POZDR}
 
 
~  2012-03-03 10:05:35
Jeździłem, więc śmiało mogę uważać się za specjalistę w tej dziedzinie.
 
 
~Steak  2011-05-01 12:04:52
Jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo mało przyszłościowa specjalizacja.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl