Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

przetwórstwo żywności*.

opis

Specjalność na kierunku bioinżynieria produkcji żywności.

Specjalność przetwórstwo żywności przygotowuje do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami i aparaturą w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent specjalności jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowanie do standardów w Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o podstawowych operacjach i aparaturze procesowej oraz znajomość zasad przetwarzania i produkcji żywności.

 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności przetwórstwo żywności:

 • przetwórstwo mięsa i tłuszczów zwierzęcych,
 • przetwórstwo zbóż i termoplastyczna obróbka żywności,
 • przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw,
 • przetwórstwo mleka  i reologia żywności,
 • przemysłowa produkcja potraw,
 • przetwórstwo drobiu,
 • przetwórstwo ryb,
 • biotechnologia w mleczarstwie,
 • probiotyki w przetwórstwie mięsa,
 • tradycyjne produkty żywnościowe,
 • analiza w bezpieczeństwie żywności,
 • przetwórstwo jaj,
 • termoplastyczna obróbka zbóż,
 • technologia cukiernictwa,
 • hydrokoloidy i reologia,
 • innowacyjne technologie przemysłu owocowo-warzywnego.
profil absolwenta

Absolwent specjalności przetwórstwo żywności jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Ponadto wiedza i umiejętności zdobyte na tej specjalności pozwalają podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera d/s oceny jakościowej, normalizatora. Absolwenci są również przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, produkcji pasz, itp.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~3dN3Ws9O  2013-11-09 08:59:47
Good points all around. Truly apaedcipter.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl