Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

analityka środowiska*.

opis

Specjalność na kierunku chemia.

Analityka środowiska zajmuje się m.in. oceną aktualnej sytuacji ekologicznej, jakościowym i ilościowym pomiarem emisji zanieczyszczeń, wyjaśnianiem wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka, badaniem dróg przemieszczania się oraz transportu zanieczyszczeń, czy też oceną kierunków zmian poziomu stężeń składników występujących w poszczególnych elementach środowiska. 

 

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności analityka środowiska:

  • chemia środowiska,
  • metody instrumentalne w analizie środowiskowej,
  • monitoring powietrza,
  • ocena oddziaływania na środowisko. 
profil absolwenta

Absolwent specjalności analityka środowiska umie dokonać wyboru właściwej strategii pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analiz chemicznych, posiada także znajomość technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach środowiska przyrodniczego. 

Absolwenci kierunku chemia na tej specjalności będą przygotowani do pracy w laboratoriach zajmujących się analizą próbek środowiskowych np. Laboratoriach Inspekcji Ochrony Środowiska, laboratoriach SANEPIDU, laboratoriach przy zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, stacjach monitoringu, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej.
 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~anka  2011-05-21 18:22:42
może ktoś coś powiedzieć o tym kierunku?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl