Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

informatyka w projektowaniu maszyn*.

opis

Specjalność na kierunku automatyka i robotyka.

Celem kształcenia na specjalności informatyka w projektowaniu maszyn jest uzyskanie przez studenta ogólnej i specyficznej wiedzy dla kierunku automatyka i robotyka oraz z zakresu technik komputerowych i systemów komputerowych wspomagania projektowania. Studenci poznają również zagadnienia dotyczące wytrzymałości konstrukcji, drgań mechanicznych, a w szczególności z teorii projektowania maszyn i metod analizy konstrukcji, systemów wspomagających projektowanie (CAD), wykorzystywanych w modelowaniu geometrycznym i symulacji układów mechanicznych. Dzięki  tej specjalności studenci zdobędą umiejętności sprawnego posługiwania się najnowszymi narzędziami i środkami komputerowymi oraz wykorzystywania ich do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności informatyka w projektowaniu maszyn:

 • metody numeryczne,
 • kinematyka i geometria zazębień,
 • przekładnie mechaniczne,
 • teoria grafiki komputerowej, 
 • modelowanie geometryczne i strukturalne,
 • adaptacja systemów CAD,
 • podstawy konstrukcji maszyn, 
 • sygnały i systemy dynamiczne, 
 • teoria maszyn i mechanizmów, 
 • sieci komputerowe i bazy danych, 
 • wytrzymałość materiałów,
 • sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi,
 • miernictwo i systemy pomiarowe,
 • systemy czasu rzeczywistego,  
 • odstawy mechatroniki,
 • zaawansowane systemy CAD,
 • podstawy technologii maszyn.
profil absolwenta

Absolwent studiów na specjalności informatyka w projektowaniu maszyn uzyskuję wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na znalezienie pracy w zakładach przemysłu elektromaszynowego, gdzie wykorzystywane są techniki CAD, CAM, CAE w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów. Ponadto umiejętności absolwenta zostaną docenione w jednostkach naukowych, instytutach i centrach badawczych, biurach projektowych wykorzystujących metody zautomatyzowanej i zrobotyzowanej produkcji, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających roboty i przeprowadzających robotyzację procesów wytwarzania oraz w firmach zagranicznych przemysłu elektromaszynowego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~c3nUMYPBORRl  2017-06-14 08:44:20
  septiembre 8, 2011Some specialists argue that aid a lot of people to live their own way, because they are able to feel free to buy necessary stuff. Furheermort, different banks give student loan for different persons.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl