Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

przeróbka kopalin stałych i marketing*.

opis

Specjalność na kierunku górnictwo i geologia.

Wiedza zdobywana na specjalności przeróbka kopalin stałych i marketing obejmuje technikę i technologię wzbogacania kopalin metodami grawitacyjnymi, flotacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi, chemicznymi, itd. Absolwent tej specjalności posiada dużą wiedzę z dziedziny operacji przygotowawczych i uzupełniających z technologii przeróbki kopalin. Wymogi ochrony środowiska nakładają na absolwenta potrzebę gruntownej znajomości zagadnień związanych z gospodarką wodną w zakładach przeróbczych, wykorzystaniem gospodarczym odpadów zgodnie z zasadą kompleksowego wykorzystania wszystkich składników oraz wymaganiami środowiska naturalnego. Ponadto posiada on przygotowanie z zakresu opróbowania surowców, jak i produktów i ich analiz jakościowych i ilościowych.


organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności przeróbka kopalin stałych i marketing:

  • chemia surowców mineralnych, 
  • procesy wzbogacania kopalin,
  • pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów, 
  • przetwórstwo i zagospodarowanie odpadów, 
  • techniki i technologie wzbogacania, 
  • technologie przeróbki kopalin. 

 

profil absolwenta

Absolwenci, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na studiach, będą mogli podjąć pracę w przemyśle wydobywczym w takich zakładach jak: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, kopalnie rud miedzi, cynku, ołowiu, barytu, soli, w kamieniołomach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, w ochronie środowiska w zakresie deponowania i centralizacji odpadów mineralnych oraz działach marketingu w zakładach przetwórstwa kopalin i odpadów przemysłowych. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl