Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

ratownictwo i eksploatacja w warunkach zagrożenia*.

opis

Specjalność na kierunku górnictwo i geologia.

W związku z dużym zagrożeniem pracowników przemysłu wydobywczego powstała specjalność, która wyposaża absolwentów w umiejętności z zakresu ratownictwa i górnictwa podziemnego. Osoba, która ukończy studia jest przygotowana do prowadzenia akcji ratunkowych, profilaktyki i przeciwdziałania zagrożeniom oraz z zakresu zasad eksploatacji. W toku studiów nabywa się również praktyczne umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i sprzętu. Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie przy nadzorze i ratownictwie górniczym.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności ratownictwo i eksploatacja w warunkach zagrożenia:

  • geologia kopalin przemysłowych,
  • mineralogia i petrografia,
  • projektowanie robót górniczych,
  • eksploatacja kopalin przemysłowych,
  • podstawy ergonomii, 
  • wentylacja  główna  i  lokalna, 
  • pożary   podziemne,
  • transport pionowy i poziomy.
profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technik  eksploatacji złóż. Może dzięki temu podjąć pracę w charakterze osoby zajmującej się dozorem w eksploatacyjnych oddziałach górniczych  oraz  zakładach  ciągu  i  w  ośrodkach  badawczo-rozwojowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl