Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

bazy danych*.

opis

Specjalność na kierunku informatyka.

Bazy danych w informatyce oznaczają zbiór danych uszeregowany według określonego schematu logicznego, zorganizowany tak, by dostęp do potrzebnych nam danych i system zarządzania nimi był prosty (zwł. wyszukiwanie, przechowywanie, zmienianie i przetwarzanie).

Bazy danych składają się z różnych elementów. Najważniejszym z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. 

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. Studenci na tej specjalności poznają zasady modelowania i projektowania baz danych.

organizacja

Wybrane zagadnienia realizowane na specjalności bazy danych:

  • wprowadzenie do problematyki baz danych,
  • relacyjny model danych,
  • normalizacja schematów logicznych relacji,
  • organizacja plików,
  • indeksy,
  • algorytmy zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji,
  • optymalizacja zapytań,
  • funkcje wierszowe,
  • język manipulowania danymi (DML),
  • język PL/SQL.
profil absolwenta

Absolwent specjalności  bazy danych powinien posiadać  wiedzę i umiejętności przygotowujące go do zaawansowanego programowania systemów informatycznych i baz danych oraz ich interfejsów graficznych, projektowania i programowania rozproszonych baz danych dopasowanych do określonych warunków i wymagań, projektowania i programowania wybranych aplikacji internetowych i rozproszonych oraz ich użytkowania i administrowania.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl