Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

systemy wbudowane i mobilne*.

opis

Specjalność na kierunku informatyka.

Specjalność systemy wbudowane daje możliwość uzyskania wiedzy z dziedziny nowoczesnych rozwiązań informatyki stosowanych zarówno w urządzeniach powszechnego użytku poprzez aparaturę medyczną aż po skomplikowaną, specjalistyczną aparaturę naukowobadawczą. Program specjalności podejmuje wszystkie elementy związane z projektowaniem, konstrukcją i oprogramowaniem systemów wbudowanych i mobilnych. Studenci zostaną zaznajomieni między innymi z: bazami danych, sieciami komputerowymi, programowaniem z wyraźnym ukierunkowaniem na systemy wbudowane. Ponadto poznają architekturę i oprogramowanie mikrokontrolerów i sterowników oraz ich wykorzystanie jako elementów tak zwanych systemów inteligentnych. Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy będą potrafili projektować i testować systemy z wykorzystaniem profesjonalnych systemów uruchomieniowych. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy wbudowane i mobilne:

  • teoria i transmisja sygnałów,
  • inteligentne systemy sterowania,
  • technologie mobilne i bezprzewodowe,
  • układy elektroniczne wielkiej skali integracji,
  • systemy informacji geograficznej,
  • bezpieczeństwo w systemach komputerowych,
  • środowiska programistyczne,
  • kompresja danych w technikach audiowizualnych, telekomunikacji i biometrii,
  • systemy informacyjne w ochronie zdrowia.
profil absolwenta

Absolwenci, którzy ukończą specjalność systemy wbudowane i mobilne mogą liczyć na zatrudnienie w branży informatycznej w międzynarodowych firmach lub koncernach, a także instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne. Będą zatrudniani na stanowiskach m.in. menedżera projektów informatycznych lub zespołów informatycznych, kierownika działu informatycznego, wdrożeniowca i operatora złożonych systemów informatycznych, pracownika inżynieryjno-technicznego lub naukowego w laboratorium badawczo-rozwojowym.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl