Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inteligentne systemy wspomagania decyzji*.

opis

Specjalność na kierunku informatyka.

Celem kształcenia na specjalności inteligentne systemy wspomagania decyzji jest kładzenie nacisku na nowoczesne techniki przetwarzania informacji w celu wspomagania decyzji w takich kwestiach jak: zarządzanie, projektowanie inżynierskie, biomedycyna. Studenci na tej specjalności poznają aktywne systemy informatyczne, które cechuje umiejętność uczenia się i adaptacji do potrzeb uczestników procesu decyzyjnego. Ponadto student wynosi z zajęć także zaawansowaną wiedzę z dziedziny aktywnych systemów baz danych i programowania w środowiskach graficznych.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności inteligentne systemy wspomagania decyzji:

  • analiza matematyczna,
  • algebra liniowa z geometrią analityczną,
  • metody probabilistyczne i statystyka,
  • elementy logiki i teorii mnogości,
  • bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy,
  • podstawy programowania,
  • systemy operacyjne,
  • technologie sieciowe,
  • metody numeryczne,
  • techniki multimedialne.
profil absolwenta

Absolwent specjalności inteligentne systemy wspomagania decyzji jest specjalistą w zakresie gromadzenia, zarządzania i eksplorowania różnego rodzaju danych cyfrowych. Potrafi zorganizować i przetwarzać duże zbiory danych, uzyskując z nich pożądaną informację. Absolwent może podjąć pracę w administracji, firmach komercyjnych na stanowsku analityka danych, programisty, projektanta, wykonawcy w różnorodnych obszarach aplikacyjnych


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl