Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

przedsiębiorczość leśna*.

opis

Specjalność na kierunku leśnictwo.

Studia na specjalności przedsiębiorczość leśna dają absolwentom szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych, sporządzania realizacji planów ochronnych, dialogu i negocjacji w sprawach związanych z ochroną środowiska leśnego, z zapewnieniem trwałości jego wielostronnych funkcji oraz pro-środowiskowego inżynieryjnego zagospodarowania lasu ze szczególnym uwzględnieniem leśnych terenów chronionych.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności przedsiębiorczość leśna:

 • botanika leśna,
 • meteorologia leśna,
 • geodezja leśna,
 • zoologia leśna,
 • systematyka roślin,
 • drzewoznawstwo leśne,
 • fizjologia roślin drzewiastych,
 • ekologia,
 • gleboznawstwo leśne z geologią,
 • hydrologia,
 • nauka o surowcu drzewnym,
 • szkółkarstwo leśne,
 • technika hodowli lasu,
 • maszyny leśne,
 • pozyskiwanie drewna,
 • ekonomika leśnictwa,
 • inżynieria leśna,
 • zarządzanie w leśnictwie.
profil absolwenta

Absolwent tej specjalność jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem. Ponadto dzięki studiom będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl