Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

hodowla zwierząt*.

opis

Specjalność na kierunku zootechnika.

Hodowla zwierząt jest to specjalność przygotowująca do pracy ze wszystkimi gatunkami zwierząt gospodarskich. Nabyte kwalifikacje umożliwiają samodzielne prowadzenie lub pracę w gospodarstwach i przedsiębiorstwach o różnych profilach technologicznych oraz szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

organizacja

Wybrane przedmioty wykładane na specjalności hodowla zwierząt:

 • anatomia zwierząt,
 • chemia,
 • biochemia,
 • fizjologia zwierząt,
 • zoologia stosowana,
 • hodowla bydła,
 • hodowla koni,
 • hodowla owiec,
 • hodowla drobiu,
 • hodowa trzody chlewnej,
 • hodowla zwierząt futerkowych,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • genetyka zwierząt,
 • metody hodowli,
 • doświadczalnictwo zootechniczne,
 • rozród zwierząt,
 • higiena zwierząt,
 • profilaktyka zootechniczna.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności hodowla zwierząt są przygotowani do organizowania i kierowania produkcją zwierzęcą. Posiadają wiedzę na temat przetwórstwa i obrotu surowcami zwierzęcymi.

Absolwenci mogą podjąć pracę na kierowniczych stanowiskach w administracji, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, a także w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

ciekawostki
Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl