Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

kształtowanie jakości produktów zwierzęcych*.

opis

Specjalność na kierunku zootechnika.

Studia na tej specjalności uczą użytkowania zwierząt na potrzeby przemysłu żywnościowego m.in. technologii produkcji mięsa i mleka, oceny cech użytkowości mięsnej i mlecznej zwierząt, technologii pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania produktów zwierzęcych.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności kształtowanie jakości produktów zwierzęcych:

  • podstawy żywienia człowieka,
  • biochemia żywności,
  • inżynieria procesowa,
  • higiena i toksykologia żywności,
  • dodatki do żywności.
profil absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym,  w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl