Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

bioinżynieria*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria środowiska.

Zakres wiedzy na specjalności bioinżynieria poszerzony jest o zajęcia o charakterze biologicznym i chemicznym, które łącznie z przedmiotami specjalistycznymi dają podstawę do realizacji, eksploatacji i oceny funkcjonowania obiektów służących unieszkodliwianiu zanieczyszczeń. Studenci uczą sie ponadto oceny prawidłowości doboru parametrów technicznych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy do rozwiązywania problemów związanych z zastosowaniem bioprocesów w inżynierii środowiska, w tym do racjonalnego sterowania w warunkach naturalnych i w obiektach technicznych zintegrowanymi procesami biotechnicznymi na potrzeby unieszkodliwiania zanieczyszczeń.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności bioinżynieria:

  • chemia,
  • ochrona środowiska,
  • przedsiębiorczość innowacyjna,
  • technologia i wykonawstwo,
  • analiza systemowa.
profil absolwenta

Studia przygotowują do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska i gospodarki wodnej administracji państwowej i samorządowej, w bankach, służbach zakładów przemysłowych, a także biurach projektowych i konsultingowych, służbach hydro- i meteorologicznych, placówkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~...  2014-01-20 17:14:16
Na SGGW jest także powstały w ubiegłym roku kierunek BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT.
 
 
~...  2014-01-20 17:14:15
Na SGGW jest także powstały w ubiegłym roku kierunek BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT.
 
 
~moon  2013-06-09 20:04:15
czy ktoś coś może powiedzieć o tych studiach?
 
 
~jak  2012-09-02 09:11:17
Jakie rozszerzenia potrzebuję. aby się dostać na bioinżynierię?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl