Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria i ochrona biosfery*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria środowiska.

Celem kształcenia na specjalności inżynieria i ochrona biosfery jest przekazanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody w aspekcie poznawczym i aplikacyjnym, a także zasad inwentaryzacji przyrodniczej i waloryzacji przyrodniczej środowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych. Studenci poznają także założenia i metody monitoringu środowiska, zwłaszcza monitoringu biologicznego i bioindykacji, podstawowe technologie ochrony środowiska, zasady gospodarowania wodą i prognozowania hydrologicznego, zasady tworzenia systemu zarządzania zrównoważonym wykorzystaniem naturalnych walorów i zasobów środowiska. 

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria i ochrona biosfery:

  • biotechnologia wody i ścieków,
  • bioremediacja i fitoremediacja,
  • monitoring biologiczny i bioindykacja,
  • inżynieria procesowa,
  • hydrologia,
  • podstawy hydrobiologii i chemii wody,
  • zanieczyszczenia rozproszone,
  • biologiczne oczyszczanie gazów.

profil absolwenta

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej oraz w przemyśle.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl