Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

ekoinżynieria*.

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia na  specjalności ekoinżynieria przygotowują  do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia środowiskowe, o aspektach ekologicznych, co można również nazwać ekologią przemysłową. Są to m.in. zagadnienia z obszaru: tworzenia ekoproduktów, recyrkulacji obiektów technicznych, napędów przyjaznych środowisku, bioenergetyki, technologii materiałooszczędnych i  energooszczędnych, infrastruktury proekologicznej, transportu multimodalnego, materiałów przyjaznych środowisku.

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności ekoinżynieria:

 • ekologia i zrównoważony rozwój,
 • ekobilansowanie obiektów i procesów,
 • procesy technologiczne recyklingu,
 • innowacyjne technologie,
 • ekomateriały,
 • ekotransport i logistyka,
 • ekoinżynieria środowiska pracy,
 • recykling w projektowaniu wyrobów,
 • ekotechnologie wody i ścieków,
 • projektowanie przyjaznych środowisku obiektów technicznych,
 • kogeneracja energii,
 • gospodarka wiedzy,
 • ekoarchitektura, urbanistyka i budownictwo,
 • budownictwo energooszczędne,
 • ekoeksploatacja obiektów technicznych,
 • inżynieria ekoproduktów,
 • gospodarka przepływów i usług,
 • zarządzanie środowiskiem i ekogospodarka,
 • informatyczne narzędzia ekobilansowania,
 • metody obliczeniowe wybranych problemów ekoinżynierii,
 • logistyka recyklingu,
 • inżynieria napraw, regeneracji i modernizacji.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności ekoinżynieria posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowiskowo rozwiązań technicznych i kierowania procesami ich wdrażania. Są przygotowani do elastycznego reagowania na potrzeby różnych branż przemysłu (gospodarki), mogą być zatrudnieni w działach rozwoju, konstrukcji, technologii, a także w charakterze menedżerów wyrobu. Będą również przygotowani do samodzielnej działalności oraz jako konsultanci. Nabyta wiedza umożliwi im  sprostanie wymogom prawodawstwa unijnego w zakresie kształtowania zrównoważonego środowiska. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~pRGkKh7UEOP  2017-06-14 09:08:15
Wow! Great thniking! JK
 
 
~pb  2014-05-09 18:11:20
ktoś studiował to?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl