Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria bioproduktów*.

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Celem kształcenia na specjalności inżynieria bioproduktów jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu biologii i inżynierii komórki, mechanizmu procesów biotechnologicznych, inżynierii bioprocesowej oraz mikrobiologii. Student tej specjalności zna funkcje techniczne pozwalające na projektowanie, eksploatację, remonty i modernizację systemów technicznych w inżynierii bioproduktów, a także urządzeń, maszyn i technologii związanych z tymi systemami. Jest przygotowany do nadzorowania procesów technologicznych i produkcyjnych w inżynierii bioproduktów oraz organizowania, nadzorowania prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza w obszarze projektowania oraz wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria bioproduktów:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • wprowadzenie do techniki i maszynoznawstwo,
 • metrologia,  
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • inżynieria procesowa,
 • biochemia,  
 • biobiznes,
 • inżynieria bioproduktów,
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 • mikrobiologia,
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • projektowanie inżynierskie i technologiczne,
 • biologia i inżynieria komórki,
 • wybrane metody analityczne.
profil absolwenta

Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci tej specjalności potrafią projektować bioprocesy, znają techniki i biotechnologie stosowane w przemyśle zwłaszcza w przetwórstwie żywności oraz ochronie środowiska. Ponadto dzięki wiedzy specjalistycznej potrafią prowadzić i organizować procesy wytwórcze w technologii bioproduktów (żywność), biofarmaceutyków, odnawialnych źródeł energii (bioetanol, biogaz i biodiesiel).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl