Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne*.

opis

Specjalnośc na kierunku nawigacja.

Specjalność unikatowa dostępna na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Celem kształcenia na specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne jest przekazanie niezbędnej wiedzy studentom na tematy związane z systemami pomiarowymi i ich oprzyrządowaniem, a także przekazanie umiejętności pozwalających na dokonywanie pomiarów na lądzie i morzu. Studenci ponadto poznają jak prawidłowo należy stosować oznakowanie nawigacyjne oraz jak przeprowadzać przybrzeżne prace hydrograficzne.


organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne:

 • nawigacja,
 • meteorologia i oceanografia,
 • urządzenia nawigacyjne,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • systemy transportowe,
 • eksploatacja techniczna środków transportu,
 • manewrowanie statkiem,
 • ratownictwo morskie,
 • łączność morska,
 • bezpieczeństwo nawigacji,
 • budowa i stateczność statku,
 • siłownie okrętowe,
 • przewozy morskie
 • zarządzanie statkiem,
 • bezpieczeństwo statku,
 • prawo morskie,
 • ochrona środowiska morskiego,
 • przyrządy i systemy pomiarowe,
 • pomiary lądowe,
 • pomiary morskie,
 • przybrzeżne prace hydrograficzne,
 • oznakowanie nawigacyjne.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itp. Studenci specjalności PHiON w zakresie specjalistycznych praktyk odbywają szkolenie geodezyjne, umożliwiające nabycie umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych. Specyfika praktyk dostarcza możliwości wykonywania prac sondażowych i komputerowej obróbki danych pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu badawczego, zainstalowanego na m/v „Nawigator XXI”, jak i w instytucjach administracji morskiej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl