Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych*.

opis

Specjalność na kierunku oceanotechnika.

Specjalność inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych pozwala studentom na zdobycie niezbędnej wiedzy odnośnie kształtowania mikroklimatu, ochrony pożarowej, wybuchowej i wibroakustycznej oraz ochrony środowiska morskiego, co pozwoli na ocenę ryzyka i poziomu bezpieczeństwa występującego w produkcji i transporcie morskim. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych w zakresie nadzoru i eksploatacji urządzeń do zabezpieczania obiektów technicznych, zmniejszania ryzyka i eliminacji czynników szkodliwych dla człowieka i środowiska.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych:

 • eksploatacja urządzeń chłodniczych,
 • systemy ewakuacji i ratownictwa,
 • wentylacja pożarowa i przeciwwybuchowa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • kompleksowa ochrona obiektów technicznych,
 • przeciwpożarowe instalacje gaśnicze i wykrywcze,
 • wibroakustyczna ochrona obiektów technicznych,
 • techniki zabezpieczeń obiektów technicznych,
 • wentylacja i klimatyzacja w technice,
 • systemy pomiarowe i monitorowania,
 • urządzenia systemów energetycznych.
profil absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach specjalistycznych, np. jako inspektor nadzoru towarzystw klasyfikacyjnych oraz pracownik służby BHP. Może także podjąć pracę na stanowiskach związanych z nadzorem i eksploatacją systemów ochrony obiektów morskich i lądowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl