Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

techniki ochrony zasobów przyrody*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Studenci specjalności techniki ochrony zasobów przyrody w trakcie studiów będą analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz określać wpływ człowieka na środowisko. Innymi zagadnieniami, którymi będą się zajmowali są: kierowanie zespołami ludzkimi, umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania takich prac bezpiecznie i efektywnie.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności techniki ochrony zasobów przyrody:

  • gospodarka ściekowa,
  • gospodarka odpadowa,
  • monitoring i bioindykacja środowiska,
  • rekultywacja środowiska,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • działalność rolnicza a środowisko,
  • ocena oddziaływania na środowisko obiektów uciążliwych,
  • toksykologia,
  • zagrożenia i ochrona atmosfery, pedosfery i hydrosfery,
  • ochrona przyrody.
profil absolwenta

Absolwenci po studiach na tej specjalności są przygotowani do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na różnych szczeblach. Ponadto ich umiejętności będą cenione w jednostkach administracji obszarów chronionych, w biurach planowania przestrzennego, biurach studiów i projektów, ośrodkach badawczych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl