Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

ochrona zasobów naturalnych*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Program studiów na specjalności ochrona zasobów naturalnych przewiduje kształcenie w zakresie biologii, ekologii, ekohydrologii, planowania przestrzennego oraz ekologii krajobrazu. 

 

 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności ochrona zasobów naturalnych:

  • ekologia i ochrona zasobów torfowiskowych,
  • zanieczyszczenia i ochrona wód podziemnych,
  • waloryzacja ekosystemów,
  • zanieczyszczenia i ochrona mórz,
  • mikrobiologia wód,
  • fitosocjologia stosowana,
  • podstawy renaturyzacji rzek,
  • biologia wód.
profil absolwenta

Absolwent specjalności ochrona zasobów naturalnych jest przygotowany do kształtowania środowiska za pomocą odnawialnych źródeł energii. Osoba, która ukończy specjalność jest przygotowana do podjęcia pracy przy projektowaniu, organizowaniu, kontrolowaniu ochrony i kształtowania środowiska. Może on również znaleźć zatrudnienie w administracji wszystkich szczebli, rolnictwie, a po odbyciu odpowiedniego kursu, również w szkolnictwie.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl