Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

systemy ochrony wód i gleby*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Celem kształcenia na specjalności systemy ochrony wód i gleby jest realizacja programu o charakterze techniczno-przyrodniczym i przygotowanie studentów do kształtowania i ochrony środowiska, w aspekcie potrzeb i aspiracji człowieka do możliwości jakie stwarza środowisko.

Studenci uzyskują w czasie studiów podstawową wiedzę z ekologii, procesów uzdatniania wód, oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów przemysłowych komunalnych, a także rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku. Będą również zdobywać niezbędne informacje dotyczące systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, poznają także zasady eksploatacji urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy ochrony wód i gleby:

 • modelowanie procesów oczyszczania wód,
 • systemy oczyszczania wód,
 • metody numeryczne,
 • analiza instrumentalna,
 • hydrogeologia,
 • ekotoksykologia,
 • statystyka i modelowanie w naukach o środowisku,
 • techniki membranowe w ochronie środowiska,
 • wody i ścieki przemysłowe,
 • modelowanie procesów oczyszczania ścieków,
 • systemy oczyszczania ścieków,
 • rekultywacja starych składowisk i miejsc zanieczyszczonych,
 • rewaloryzacja krajobrazu,
 • polityka ochrony środowiska.

 

profil absolwenta

Po ukończeniu studiów na specjalności systemy ochrony wód i gleby absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania zagadnień wynikających z funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń powstających w wyniku działalności podmiotów gospodarczych, jednostek i grup społecznych. Dzięki temu są specjalistami w zakresie kształtowania i realizacji polityki ekologicznej oraz ochrony wód i gleby. Potrafią ocenić stan zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego i wskazać rozwiązania zaradcze lub prewencyjne.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl