Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

analityka chemiczna w ochronie środowiska*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Program studiów na specjalności analityka chemiczna w ochronie środowiska przewiduje kształcenie w zakresie chemii, biologii, ochrony środowiska oraz przeprowadzania eksperymentów w zakresie  nauk przyrodniczych. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności analityka chemiczna w ochronie środowiska:

  • podstawy analizy chemicznej,
  • współczesne metody oceny jakości wody,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • podstawy prawne ochrony środowiska,  
  • normy i standardy w analizie chemicznej, 
  • monitoring środowiska, 
  • monitoring radiacyjny i izotopowa ocena jakości produktów, 
  • metodyka pobierania i przygotowania próbek, 
  • analityka zanieczyszczeń środowiska, 
  • współczesna analiza chromatograficzna. 
profil absolwenta

Absolwent specjalności jest wyposażony w praktyczną umiejętność obsługi aparatury pomiarowej i analitycznej. Osoba, która ukończy specjalność analityka chemiczna w ochronie środowiska jest przygotowana do podjęcia pracy m.in. w laboratoriach kontrolno-pomiarowych, w jednostkach naukowo-badawczych oraz w administracji rządowej, która zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl