Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

ocena stanu środowiska*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Osoba, która ukończy studia na  specjalności ocena stanu środowiska będzie zajmowała się diagnozą stanu środowiska. Studia wyposażają absolwenta w wiedzę z zakresu oceny stanu gleb, atmosfery i wód, a także sposobów zapobiegania uszkodzeniom i monitorowania zmian. Program studiów przewiduje także elementy planowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych, prowadzenia badań, a także metod oraz technik pomiarów i analizy. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności ocena stanu środowiska:

 • mineralne surowce odpadowe,
 • monitoring środowiska,
 • przyrodnicze metody oceny stanu środowiska,
 • analiza chemiczna w badaniach środowiska,
 • geotechnika w ochronie środowiska,
 • metody poboru i przygotowania próbek do badań, 
 • ochrona zasobów kopalin,
 • oddziaływanie składowisk odpadów na środowisko,
 • planowanie przestrzenne,
 • polityka ochrony środowiska,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • zasady sporządzania dokumentacji stanu środowiska.
profil absolwenta

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w laboratoriach wykonujących pomiary środowiskowe, zakładach przemysłowych i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~CNUCgNhdehZN  2017-06-14 09:05:02
Boom shaklaaka boom boom, problem solved.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl