Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

zrównoważone technologie ochrony środowiska w energetyce*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Studenci specjalności zrównoważone technologie ochrony środowiska  w energetyce otrzymują wiedzę z zakresu technologii ochrony środowiska w sektorze pozyskania i użytkowania energii, a także aspektów prawnych realizacji inwestycji w ekoenergetyce.

 

 

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności zrównoważone technologie ochrony środowiska w energetyce:

 • chemia,
 • matematyka,
 • biologia,
 • technologia informacyjna,
 • grafika inżynierska, 
 • mikrobiologia,
 • biochemia,
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia, 
 • ochrona własności intelektualnej,
 • ekologia,
 • ochrona przyrody,
 • prawo i ekonomia w ochronie przyrody,
 • techniki odnowy środowiska,
 • meteorologia i klimatologia,
 • technologie bioenergetyczne,
 • ochrona powietrza,
 • podstawy biotechnologii środowiskowej,
 • alternatywne źródła energii,
 • ekotoksykologia,
 • planowanie przestrzenne,
 • polityka ochrony środowiska,
 • zjawiska cieplne w środowisku,
 • biomasa jako źródło energii,
 • energetyczne wykorzystanie biogazu,
 • budownictwo energooszczędne.

 

profil absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych, a także kontroli i nadzoru technologii wytwarzania energii oraz instalacji ochrony środowiska.

Absolwent może podjąć pracę w instytucjach przygotowujących i finansujących inwestycje energetyczne (bankach, funduszach i fundacjach), jak również w urzędach rządowych i samorządowych, których rolą jest nadzór nad tym sektorem.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl