Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

hodowla roślin i nasiennictwo*.

opis

Specjalność na kierunku rolnictwo.

Studia na tej specjalności dostarczają wiedzy rolniczej, ale także wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i handlu. W toku studiów pojawiają się zagadnienia dotyczące nowych odmian uprawnych, reprodukcji, uszlachetniania i przechowywania nasion. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie hodowlano-nasiennej oraz innych działach rolnictwa.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjaloności hodowla roślin i nasiennictwo:

 • botanika,
 • technologie informacyjne,
 • ekonomia,
 • statystyka matematyczna,
 • grafika inżynierska i komputerowa,
 • chemia,
 • genetyka,
 • prawodawstwo rolne i ochrona własności intelektualnej,
 • gleboznawstwo,
 • biochemia,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • agrometeorologia,
 • hodowla roślin.
profil absolwenta

Absolwent specjalności będzie posiadał  wiedzę ogólnorolniczą oraz będzie zaznajomiony z problematyką ekonomiczną, menedżerską i handlową. Będzie dysponował wiedzą z zakresu stosowanych nauk biologicznych, niezbędnych w hodowli i nasiennictwie. Absolwent będzie przygotowany do: hodowli nowych odmian uprawnych, reprodukcji, uszlachetniania i przechowywania materiału siewnego, marketingu i sprzedaży materiału siewnego, zarządzania i prowadzenia działalności organizacyjnej w przedsiębiorstwach hodowlano-nasiennych i nasiennych. Po ukończeniu studiów może podjąć pracę w branży hodowlano-nasiennej i nasiennej, jak również w innych działach rolnictwa.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl