Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

doradztwo rolnicze*.

opis

Specjalność na kierunku rolnictwo.

Student specjalności doradztwo rolnicze zdobywa szeroką wiedzę technologiczną z zakresu produkcji rolnej i ekonomiki oraz organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu. Student uczy się technik  pracy doradczej i poszerza umiejetności w zakresie komunikacji interpersonalnej tak, aby nawiązywać bezpośredni kontakt z rolnikami, udzielać pomocy w określaniu indywidualnego kierunku rozwoju gospodarstwa oraz pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności doradztwo rolnicze:

  • przedsiębiorczość i innowacje w agrobiznesie,
  • polityka rolna,
  • programowanie rozwoju obszarów wiejskich,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • doradztwo i komunikacja społeczna,
  • marketing w agrobiznesie,
  • doradztwo w ochronie środowiska,
  • doradztwo zawodowe.
profil absolwenta

Absolwent specjalności doradztwo rolnicze posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z produkcją rolniczą oraz analizować związki przyczynowo-skutkowe, prowadzące do poprawy efektywności produkcji.

Absolwent poprzez znajomości metod pracy doradczej, potrafi przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Wie skąd pozyskiwać środki finansowe na rozwój wsi i rolnictwa. Absolwent posiada przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej np. o charakterze konsultingowym, pracy w instytucjach funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa, w administracji państwowej i samorządowej.
 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Rzeszut  2012-01-22 21:46:31
chciałbym wiedzieć, co mam zdawać na maturze
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl