Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

gospodarowanie powierzchnią ziemi*.

opis

Specjalność na kierunku rolnictwo.

Specjalność uczy racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi, które oparte jest na wszechstronnej znajomości gleb i założeń zrównoważonego rozwoju. 

 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności gospodarowanie powierzchnia ziemi:

 • propedeutyka rolnictwa,
 • botanika,
 • gleboznawstwo,
 • agrometeorologia,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • technika rolnicza,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • eksploatacja maszyn rolniczych,
 • degradacja i ochrona gleb,
 • geomorfologia,
 • klasyfikacja i kartografia gleb,
 • przyrodnicze wykorzystanie ścieków i odpadów,
 • gospodarowanie wodą w rolnictwie,
 • biologia gleb. 
profil absolwenta

Absolwent specjalności gospodarowanie powierzchnią ziemi oprócz wiedzy typowo rolniczej potrafi rozwiązywać problemy w zakresie wykorzystywania i przekształcania powierzchni ziemi, jej ochrony i odnowy. Absolwent może podjąć pracę w administracji w wydziałach rolnictwa i ochrony środowiska, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach planowania i finansowania przedsięwzięć w rolnictwie i ochronie środowiska.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl