Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

materiałoznawstwo produktów naftowych*.

opis

Specjalność na kierunku technologia chemiczna.

Na specjalności materiałoznawstwo produktów naftowych studenci zdobywają wiedzę z dziedziny technologii wytwarzania produktów naftowych oraz metod badania ich właściwości. Uzyskują informacje związane z problematyką gospodarki paliwowo – smarowniczej, asortymentu paliw konwencjonalnych i alternatywnych, środków smarowych, płynów technologicznych, roboczych i innych. Każdy student poznaje zasady doboru, monitoringu stanów, procesy starzenia, uzdatniania i recyklingu płynów wycofanych z użytkowania. Na specjalności omawiane są również zagadnienia struktury systemu dystrybucji i obrotu towarowego oraz prawnych i ekonomicznych podstaw takich działalności.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności materiałoznawstwo produktów naftowych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia fizyczna,
 • chemia analityczna z analizą instrumentalną,
 • chemia organiczna,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • technologia chemiczna,
 • termodynamika techniczna i chemiczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • bezpieczeństwo techniczne.
profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni w biurach projektów przedsiębiorstw przemysłu petrochemicznego, w laboratoriach kontroli jakości przetworów naftowych, blendowniach paliw i olejów, w przedsiębiorstwach handlowych obrotu płynami eksploatacyjnymi, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się odzyskiem i recyklingiem zużytych płynów eksploatacyjnych. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl