Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

technologia ropy i gazu*.

opis

Specjalność na kierunku technologia chemiczna.

Studenci kształcący się na tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do: wytwarzania i kontroli jakości paliw ciekłych i gazowych, biopaliw i ich komponentów, środków smarowych i specyfików naftowych do specjalnych zastosowań, magazynowania, transportu i dystrybucji tych produktów, projektowania instalacji przemysłowych, nie tylko rafineryjnych.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności technologia ropy i gazu:

  • modelowanie procesów technologicznych,
  • metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej,
  • ochrona środowiska w technologii chemicznej,
  • zasady modelowania procesów,
  • procesy adsorpcyjne,
  • fizyczne i fizykochemiczne metody analizy chemicznej.

profil absolwenta

Absolwenci specjalności technologia ropy i gazu mogą podjąć pracę w rafineriach, międzynarodowych koncernach naftowych, przedsiębiorstwach prowadzących dystrybucję oraz kontrolę jakości produktów naftowych, instytucjach badawczych, biurach projektów, firmach naftowych czy służbach ochrony środowiska.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Zainteresowany  2011-11-17 21:57:33
czy są dostępne studia podyplomowe na kierunku TECHNOLOGIA ROPY I GAZU
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl