Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

akwakultura i akwarystyka*.

opis

Specjalność na kierunku rybactwo.

Kształcenie na specjalności akwaktulura i akwarystyka obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu rybactwa. Studenci poszerzają wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym, a także z zakresu metodyki badań.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności akwakultura i akwarystyka:

 • anatomia i fizjologia bezkręgowców wodnych,
 • fizjologia ryb,
 • biologia ryb,
 • mikrobiologia organizmów wodnych,
 • immunologia,
 • ekonomika w akwakulturze,
 • prawne aspekty akwakultury,
 • rozród ryb i bezkręgowców wodnych,
 • wylęgarnictwo i podchów ryb,
 • higiena w obiektach wylęgarniczych,
 • paszoznawstwo,
 • hydrotechnika,
 • żywienie ryb i bezkręgowców wodnych,
 • higiena środków żywienia organizmów wodnych,
 • choroby bezkręgowców wodnych,
 • wpływ akwakultury na środowisko,
 • intensywne metody hodowli ryb,
 • higiena surowców akwakultury,
 • genetyka w akwakulturze.
profil absolwenta

Absolwent specjalności akwakultura i akwarystyka jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwiązywaniem problemów z zakresu rybactwa.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl