Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia na specjalności inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe umożliwiają studentom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinach takich jak: zarządzanie kryzysowe w sytuacjach nadzwyczajnych, prognozowanie i podejmowanie działań w wypadku zagrożeń i awarii technicznych, prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych oraz opracowanie środków i sposobów przeciwdziałania, organizacja i koordynacja działań podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych i innych zdarzeń nadzwyczajnych,  praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, górniczego, przemysłowego i społecznego, współpraca z instytucjami porządku publicznego, wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego, a także obsługa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe:

  • akustyczne i optyczne systemy zabezpieczeń technicznych,
  • bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka paliwami,
  • ochrona ludności, osób i mienia,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym,
  • systemy zabezpieczeń elektroenergetycznych,
  • zagrożenia bioekologiczne,
  • zarys prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.
profil absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju biurach, które zajmują się zarządzaniem w momentach kryzysowych, ochroną osób i mienia, a także współpracą ze służbami mundurowymi w sytuacjach nadzwyczajnych. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~xyz  2013-06-27 14:29:21
Czy mogłabym isc po tym kierucku i spec do policji?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl