Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

bezpieczeństwo systemów i obiektów technicznych*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Student specjalności bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa uzyskuje w trakcie studiów wiedzę i umiejętności związane z problematyką bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej oraz środowiska i obszarów zamieszkania, przemysłowych procesów technologicznych w gałęziach przemysłu tradycyjnie uważanych za niebezpieczne, systemów technicznych występujących w działalności gospodarczej człowieka, a także poznaje metody zapobiegania i zabezpieczania zagrożeń środowiskowych wynikających z oddziaływania natury.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania na specjalności bezpieczeństwo systemów i obiektów technicznych:

  • unormowania prawne bezpieczeństwa cywilnego,
  • systemy prawne bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
  • organizacja systemów ratownictwa,
  • techniki zabezpieczenia i ochrony,
  • inżynieria mechatroniczych systemów ochrony obiektów,
  • zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem.

 

profil absolwenta

Absolwent specjalności bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych posiada m.in. umiejętności wykonywania analiz poziomu bezpieczeństwa i ryzyka,  monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa obiektów i systemów technicznych,  organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, projektowania bezpieczeństwa, opracowywania szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrożenia i stanach nadzwyczajnych, planów ewakuacji, planów ratownictwa itp. 

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego, w komórkach i urzędach administracji miast i gmin - na stanowiskach pracy związanych z analizą i oceną stanów zagrożeń i ryzyka oraz funkcjonowaniem służb ratownictwa.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl