Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

inżynieria bezpieczeństwa chemicznego*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Celem kształcenia na specjalności inżynieria bezpieczeństwa chemicznego jest przygotowanie specjalistów na potrzeby nowoczesnego przemysłu. Studenci uzyskują wiedzę z matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów technicznych. Kształcenie na tej specjalności obejmuje także treści związane z: podstawami inżynierii bezpieczeństwa technicznego, przyczynami i mechanizmem powstawania szkód, teorią zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego, ekonomiką inżynierii bezpieczeństwa technicznego, problematyką wytwarzania, wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, podstawami systemów ratownictwa, bezpieczeństwem i higieną pracy.

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria bezpieczeństwa chemicznego:

  • chemia,
  • mechanika techniczna,
  • wprowadzenie do inżynierii chemicznej,
  • chemia analityczna,
  • informatyka,
  • mechanika płynów,
  • termodynamika,
  • automatyka i miernictwo,
  • inżynieria produktu,
  • aparatura przemysłowa.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności przygotowani sa do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej. Ich głównym zadaniem będzie maksymalizacja bezpieczeństwa mieszkańców społeczności lokalnych poprzez inicjowanie i wdrażanie planów i programów integrujących istniejące systemy oraz struktury.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl