Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

bezpieczeństwo pracy i środowiska*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studiując na specjalności bezpieczeństwo pracy i środowiska studenci mają szansę na zgłębienie zagadnień związanych z maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Na specjalności duży nacisk położony jest na bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i instalacji, a także na minimalizację zagrożeń z nimi związanych.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności bezpieczeństwo pracy i środowiska:

  • urządzenia i systemy ochrony środowiska,
  • gospodarka odpadami,
  • podstawy prawne zarządzania ochroną środowiska,
  • bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej,
  • bezpieczeństwo magazynowania mediów,
  • inżynieria procesowa.
profil absolwenta

Absolwent specjalności bezpieczeństwo pracy i środowiska będzie przygotowany do diagnozowania zagrożeń oraz ryzyka środowiskowego i zawodowego. Będzie mógł odpowiadać również za organizowania i koordynacji działań podczas awarii, likwidację skutków oraz z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w systemach bezpieczeństwa środowiskowego, systemach ratownictwa technicznego, ośrodkach zarządzania kryzysowego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~eqgGdugRPEay  2017-06-14 08:55:38
Hindi ett oklart begreppDet kanske då bör påpekas att beroende på hur man definierar hindi så kan man hamna från 200 till 500 miljoner moadism&arrng;lstelare. "Hindi" som det definieras i folkräkningarna inkluderar en rad varieteter som är tämligen så avvikande från standarden; Ethnologue (som i och för sig inte alltid är ett sanningsvittne) räknar dem som egna språk.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl